Hlavní obsah

смерть

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. smrt, úmrtí, skon zánik životaклини́ческая/биологи́ческая смертьklinická/biologická smrtнаси́льственная смертьnásilná smrt, vraždaОн бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí
  2. přen.konec, zánik, smrt politický ap.
  3. hovor.hrozně, strašně

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. смерть как hovor.(je) hrozné jak

Vyskytuje se v

смерть: смерть как(je) hrozné jak

внеза́пный: внеза́пная смертьnáhlé úmrtí

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

му́ченический: му́ченическая смертьmučednická smrt

наси́льственный: наси́льственная смертьnásilná smrt

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

уби́ться: уби́ться до сме́ртиsmrtelně se zranit

вини́ть: вини́ть кого в сме́рти когоobviňovat koho z čí smrti

голо́дный: голо́дная смертьsmrt hladem

обречённый: обречённый на́ смертьodsouzený k smrti

надыша́ться: Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.Na poslední chvíli to nedoženeš.

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se