Hlavní obsah

жизнь

Vyskytuje se v

воплоти́ть: воплоти́ть в жизнь чтоrealizovat, uskutečnit, uvést do života

гроб: по гроб жи́зниaž do smrti, až do hrobu

де́лать: де́лать жизнь с когоbrát si za příklad koho, brát si příklad z koho

отда́ть: отда́ть жи́знь за чтоpoložit život za co

положи́ть: положи́ть жизнь за кого/чтоpoložit život za koho/co

пройти́: пройти́ в жизньrealizovat se, uskutečnit se o projektu ap.

ве́чер: ве́чер жи́зниpodzim života

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

ни́щий: ни́щая жизньchudý život materiálně i duševně

посме́ртный: посме́ртная жизньposmrtný život

режи́м: режи́м жи́зниživotospráva

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

тёмный: тёмные по́лосы жи́зниtemné stránky života

у́ровень: у́ровень жи́зниživotní úroveň

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

вдохну́ть: вдохну́ть жизнь в когоvdechnout život komu

исто́рия: писа́ть исто́рию свое́й жи́зниpsát memoáry

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

обще́ственный: обще́ственная жизньspolečenský život

окно́: окно́ жи́зниbabybox

опа́сно: Опа́сно для жи́зни.Životu nebezpečno.

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

подру́га: подру́га жи́зни(životní) partnerka

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

самоуби́йство: поко́нчить жизнь самоуби́йствомspáchat sebevraždu

цыга́нский: цыга́нская жизньcikánský/kočovný život

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

кошелёк: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze nebo život!

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

ни́точка: Жизнь виси́т на ни́точке.Život visí na vlásku.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

разнообра́зие: внести́ разнообра́зие в жизньzpestřit život

bezstarostný: bezstarostný životбеззабо́тная жизнь, svobodný приво́лье

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

celoživotní: celoživotní díloтруд всей жи́зни

dožití: délka dožitíпродолжи́тельность жи́зни

chudý: chudý životни́щая жизнь

o: obavy o životопасе́ния за жизнь

ohrožení: v ohrožení životaв опа́сности жи́зни

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

podmínka: životní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зни

pojištění: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

posmrtný: posmrtný životзагро́бная жизнь

psí: psí život/počasíсоба́чья жизнь/пого́да

styl: životní stylо́браз жи́зни, быт

věčný: náb. věčný životве́чная жизнь

všední: všední životбыт, обихо́д, бу́дни, повседне́вная жизнь

vzít: vzít si životлиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)

známka: známky životaпри́знаки жи́зни

způsob: způsob životaбыт, укла́д/о́браз жи́зни

život: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

život: posmrtný životпосме́ртная жизнь

životní: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

bohémský: bohémský životбоге́мная жизнь, жизнь боге́мы

cikánský: cikánský životцыга́нская жизнь

délka: průměrná délka životaсре́дняя продолжи́тельность жи́зни

dění: kulturní děníсобы́тия культу́рной жи́зни

druh: životní druhспу́тник жи́зни

jít: Šlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.

koloběh: koloběh životaкруговоро́т жи́зни

konzumní: konzumní způsob životaпотреби́тельский о́браз жи́зни

mnišský: mnišský životмона́шеская жизнь

nalinkovaný: nalinkovaný životрасплани́рованная жизнь

nasazení: s nasazením životaриску́я жизнь

nebezpečný: životu nebezpečnýопа́сный для жи́зни

nedožitý: Zemřel ve věku nedožitých 51 let.Он у́мер на 51-м году́ жи́зни.

neslučitelný: zranění neslučitelná se životemтра́вмы, несовмести́мые с жи́знью

ohrožovat: ohrožovat čí životугрожа́ть чей жи́зни

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

partner: životní partnerспу́тник жи́зни

plést se: plést se do čího životaвме́шиваться в чью жизнь

pohnutý: pohnutý životтрево́жная жизнь

pojistka: životní pojistkaстрахова́ние жи́зни

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

riskovat: riskovat životрискова́ть жи́знью

sebevražda: spáchat sebevražduпоко́нчить с собо́й, поко́нчить жизнь самоуби́йством

sklonek: na sklonku životaпод коне́ц жи́зни, на скло́не лет

skoncovat: skoncovat se životemпоко́нчить с собо́й/жи́знью

soukromý: soukromý životли́чная/ча́стная жизнь

stávat se: To se stává!жи́зни) Ра́зное быва́ет!

těžký: těžký životтру́дная жизнь

úroveň: Životní úroveň roste.У́ровень жи́зни растёт.

užívat: užívat si životaнаслажда́ться жи́знью, прожига́ть жизнь

vesele: žít veseleвести́ весёлый о́браз жи́зни

vesnice: život na vesniciжи́знь в дере́вне

viset: Život visí na vlásku.Жизнь виси́т на волоске́.