Hlavní obsah

жизнь

Vyskytuje se v

гроб: по гроб жи́зниaž do smrti, až do hrobu

де́лать: де́лать жизнь с когоbrát si za příklad koho, brát si příklad z koho

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

отда́ть: отда́ть жи́знь за чтоpoložit život za co

положи́ть: положи́ть жизнь за кого/чтоpoložit život za koho/co

пройти́: пройти́ в жизньrealizovat se, uskutečnit se o projektu ap.

ве́чер: ве́чер жи́зниpodzim života

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

ни́щий: ни́щая жизньchudý život materiálně i duševně

посме́ртный: посме́ртная жизньposmrtný život

режи́м: режи́м жи́зниživotospráva

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

тёмный: тёмные полоса́ жи́зниtemné stránky života

у́ровень: у́ровень жи́зниživotní úroveň

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

вдохну́ть: вдохну́ть жизнь в когоvdechnout život komu

исто́рия: писа́ть исто́рию свое́й жи́зниpsát memoáry

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

обще́ственный: обще́ственная жизньspolečenský život

окно́: окно́ жи́зниbabybox

опа́сно: Опа́сно для жи́зни.Životu nebezpečno.

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

подру́га: подру́га жи́зни(životní) partnerka

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

самоуби́йство: поко́нчить жизнь самоуби́йствомspáchat sebevraždu

сиротли́вый: сиротли́вая жизньosamělý život

цыга́нский: цыга́нская жизньcikánský/kočovný život

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

кошелёк: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze nebo život!

ма́сленица: Не жизнь, а ма́сленица.To není život, ale ráj.

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

ни́точка: Жизнь виси́т на ни́точке.Život visí na vlásku.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

разнообра́зие: внести́ разнообра́зие в жизньzpestřit život

bezstarostný: беззабо́тная жизнь, svobodný приво́льеbezstarostný život

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

celoživotní: труд всей жи́зниceloživotní dílo

chudý: ни́щая жизньchudý život

o: опасе́ния за жизньobavy o život

otázka: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

podmínka: бытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зниživotní podmínky

pojištění: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

posmrtný: загро́бная жизньposmrtný život

psí: соба́чья жизнь/пого́даpsí život/počasí

styl: о́браз жи́зни, бытživotní styl

věčný: ве́чная жизньnáb. věčný život

všední: быт, обихо́д, бу́дни, повседне́вная жизньvšední život

vzít: лиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)vzít si život

známka: при́знаки жи́зниznámky života

způsob: быт, укла́д/о́браз жи́зниzpůsob života

život: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

životní: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

bohémský: боге́мная жизнь, жизнь боге́мыbohémský život

cikánský: цыга́нская жизньcikánský život

délka: сре́дняя продолжи́тельность жи́зниprůměrná délka života

dění: собы́тия культу́рной жи́зниkulturní dění

druh: спу́тник жи́зниživotní druh

jít: Речь шла о его́ жи́зни.Šlo mu o život.

koloběh: круговоро́т жи́зниkoloběh života

konzumní: потреби́тельский о́браз жи́зниkonzumní způsob života

mnišský: мона́шеская жизньmnišský život

nalinkovaný: расплани́рованная жизньnalinkovaný život

nasazení: риску́я жизньs nasazením života

nebezpečný: опа́сный для жи́зниživotu nebezpečný

neslučitelný: тра́вмы, несовмести́мые с жи́зньюzranění neslučitelná se životem

ohrožovat: угрожа́ть чей жи́зниohrožovat čí život

osaměle: жить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизньžít osaměle

partner: спу́тник жи́зниživotní partner

plést se: вме́шиваться в чью жизньplést se do čího života

pohnutý: трево́жная жизньpohnutý život

pojistka: страхова́ние жи́зниživotní pojistka

přijít: лиши́ться жи́зни/ра́зума/де́негpřijít o život/rozum/peníze

riskovat: рискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́зньюriskovat život

sebevražda: поко́нчить с собо́й, поко́нчить жизнь самоуби́йствомspáchat sebevraždu

skoncovat: поко́нчить с собо́й/жи́зньюskoncovat se životem

soukromý: ли́чная/ча́стная жизньsoukromý život

stávat se: (В жи́зни) Ра́зное быва́ет!To se stává!

těžký: тру́дная жизньtěžký život

úroveň: У́ровень жи́зни растёт.Životní úroveň roste.

užívat: наслажда́ться жи́знью, прожига́ть жизньužívat si života

vesele: вести́ весёлый о́браз жи́зниžít vesele

viset: Жизнь виси́т на волоске́.Život visí na vlásku.

vzdělávání: непреры́вное образова́ние в тече́ние всей жи́зниceloživotní vzdělávání

zaplatit: расплати́ться жи́зньюzaplatit životem

zařídit: устро́ить себе́ жизнь по своему́ вку́суzařídit si život po svém

zlom: коренно́й перело́м в жи́зниzásadní zlom ve vývoji

воплоти́ть: воплоти́ть в жизнь чтоrealizovat, uskutečnit, uvést do života

balancovat: баланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́ртиbalancovat mezi životem a smrtí

krk: Речь идёт о жи́зни и сме́рти.Jde o krk.

na: Его́ жизнь виси́т на волоске́.Jeho život visí na vlásku.

nebo: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze, nebo život!

plodný: плодови́тый пери́од в жи́зниplodné období života

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život