Hlavní obsah

страхова́ние

Podstatné jméno, rod střední

  • pojištění majetku, domu ap.страхова́ние жи́зниživotní pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištěníстрахова́ние тури́стовcestovní pojištění

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní pojištěníтуристи́ческая страхо́вка, страхова́ние тури́стов

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

pojistka: sociální pojistkaсоциа́льное страхова́ние

pojištění: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

pojištění: cestovní pojištěníстрахова́ние тури́стов

pojištění: sociální/důchodové pojištěníсоциа́льное/пенсио́нное страхова́ние

ručení: motor. povinné ručeníОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственности

sdružený: ekon. sdružené pojištěníсме́шанное страхова́ние

sociální: sociální pojištěníсоциа́льное страхова́ние, соцстра́х

zákonný: zákonné pojištění automobiluобяза́тельное страхова́ние автомоби́лей

zdravotní: zdravotní pojištěníмедици́нское страхова́ние

živelní: živelní pojištěníстрахова́ние от стихи́йных бе́дствий

životní: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

krupobití: pojištění proti krupobitíстрахова́ние от градоби́тия

penzijní: penzijní připojištěníдополни́тельное пенсио́нное страхова́ние

pojistka: životní pojistkaстрахова́ние жи́зни

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

srážka: srážka na sociální pojištěníотчисле́ние на социа́льное страхова́ние

úrazový: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев