Hlavní obsah

страхова́ние

Podstatné jméno, rod střední

  • pojištění majetku, domu ap.страхова́ние жи́зниživotní pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištěníстрахова́ние тури́стовcestovní pojištění

Vyskytuje se v

cestovní: туристи́ческая страхо́вка, страхова́ние тури́стовcestovní pojištění

havarijní: автострахова́ние, КА́СКО, страхова́ние на слу́чай ава́рииhavarijní pojištění

nemocenský: страхова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бностиnemocenské pojištění

pojistka: социа́льное страхова́ниеsociální pojistka

pojištění: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

ručení: ОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственностиmotor. povinné ručení

sdružený: сме́шанное страхова́ниеekon. sdružené pojištění

sociální: социа́льное страхова́ние, соцстра́хsociální pojištění

zákonný: обяза́тельное страхова́ние автомоби́лейzákonné pojištění automobilu

zdravotní: медици́нское страхова́ниеzdravotní pojištění

živelní: страхова́ние от стихи́йных бе́дствийživelní pojištění

životní: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

krupobití: страхова́ние от градоби́тияpojištění proti krupobití

penzijní: дополни́тельное пенсио́нное страхова́ниеpenzijní připojištění

případ: страхова́ние на слу́чай боле́зниpojištění pro případ nemoci

srážka: отчисле́ние на социа́льное страхова́ниеsrážka na sociální pojištění

úrazový: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění