Hlavní obsah

страхово́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

  • pojistný zabezpečení, událost ap., pojišťovací agentura ap.страхово́е возмеще́ниеpojistné plněníстрахово́е де́лоpojišťovnictvíстрахово́е о́бществоpojišťovnaстрахово́й слу́чайpojistná událostстрахово́й догово́рpojistná smlouva

Vyskytuje se v

бро́кер: страхово́й бро́керpojišťovací agent

пре́мия: страхова́я пре́мияpojistné

взнос: страхово́й взносpojistné

де́ло: страхово́е де́лоpojišťovnictví

догово́р: аре́ндный/страхово́й догово́рnájemní/pojistná smlouva

компа́ния: страхова́я компа́нияpojišťovna

сбор: страхово́й сборpojistné

krytí: pojistné krytíстрахово́е покры́тие

makléř: burzovní/pojišťovací makléřбиржево́й/страхово́й ма́клер

plnění: pojistné plněníстрахово́е возмеще́ние

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

suma: pojistná sumaстрахова́я су́мма

událost: ekon. pojistná událostстрахово́й слу́чай

agent: pojišťovací agentстрахово́й аге́нт

částka: pojistná částkaстрахова́я су́мма

pojistný: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р, listina страхово́й по́лис

pojišťovací: pojišťovací agentстрахово́й аге́нт

pojišťovací: pojišťovací společnostстрахова́я компа́ния

pojišťovací: pojišťovací podvodстрахово́е моше́нничество

předložit: předložit k proplacení pojišťovněпредъяви́ть к опла́те страхово́й фи́рме