Hlavní obsah

pojistný

Vyskytuje se v

plnění: pojistné plněníстрахово́е возмеще́ние

suma: pojistná sumaстрахова́я су́мма

událost: ekon. pojistná událostстрахово́й слу́чай

ventil: pojistný ventilпредохрани́тельный/авари́йный кла́пан

záklopka: tech. pojistná záklopkaпредохрани́тельный кла́пан

částka: pojistná částkaстрахова́я су́мма

взнос: pojistnéстрахово́й взнос

догово́р: nájemní/pojistná smlouvaаре́ндный/страхово́й догово́р

сбор: pojistnéстрахово́й сбор

страхово́й: pojistné plněníстрахово́е возмеще́ние

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай