Hlavní obsah

událost

Vyskytuje se v

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

známý: nechvalně známé událostiпреслову́тые собы́тия

dramatizovat: dramatizovat událostiдраматизи́ровать собы́тия

chod: předvídat chod událostíпредви́деть ход собы́тий

mimořádný: mimořádná událostчрезвыча́йное происше́ствие

oznámit: oznámit událostсообщи́ть о происше́ствии

probrat: probrat události dneперебра́ть собы́тия дня

přiblížit: přiblížit událostiобъясни́ть собы́тия

vyvíjet se: Události se vyvíjely rychle.Собы́тия развива́лись бы́стро.

tento: události tohoto rokuсобы́тия э́того го́да

vlek: ve vleku událostíпод влия́нием собы́тий

вихрь: в вихре́ собы́тийve víru událostí

небыва́лый: небыва́лое происше́ствиеmimořádná událost

страхово́й: страхово́й слу́чайpojistná událost

го́рестный: го́рестное собы́тиеnešťastná událost

значи́тельный: значи́тельные собы́тияdůležité události

наблюда́ть: наблюда́ть разви́тие собы́тийsledovat vývoj událostí

описа́ть: описа́ть собы́тияpopsat události

эпоха́льный: эпоха́льное собы́тиеpřevratná událost