Hlavní obsah

událost

Vyskytuje se v

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

známý: nechvalně známé událostiпреслову́тые собы́тия

dramatizovat: dramatizovat událostiдраматизи́ровать собы́тия

chod: předvídat chod událostíпредви́деть ход собы́тий

mimořádný: mimořádná událostчрезвыча́йное происше́ствие

oznámit: oznámit událostсообщи́ть о происше́ствии

probrat: probrat události dneперебра́ть собы́тия дня

přiblížit: přiblížit událostiобъясни́ть собы́тия

vyvíjet se: Události se vyvíjely rychle.Собы́тия развива́лись бы́стро.

tento: události tohoto rokuсобы́тия э́того го́да

vlek: ve vleku událostíпод влия́нием собы́тий

вихрь: ve víru událostíв вихре́ собы́тий

небыва́лый: mimořádná událostнебыва́лое происше́ствие

страхово́й: pojistná událostстрахово́й слу́чай

го́рестный: nešťastná událostго́рестное собы́тие

значи́тельный: důležité událostiзначи́тельные собы́тия

наблюда́ть: sledovat vývoj událostíнаблюда́ть разви́тие собы́тий

описа́ть: popsat událostiописа́ть собы́тия

эпоха́льный: převratná událostэпоха́льное собы́тие

událost: ekon. pojistná událostстрахово́й слу́чай