Hlavní obsah

událost

Vyskytuje se v

pojistný: pojistná událostстрахово́й слу́чай

známý: nechvalně známé událostiпреслову́тые собы́тия

dramatizovat: dramatizovat událostiдраматизи́ровать собы́тия

chod: předvídat chod událostíпредви́деть ход собы́тий

mimořádný: mimořádná událostчрезвыча́йное происше́ствие

oznámit: oznámit událostсообщи́ть о происше́ствии

probrat: probrat události dneперебра́ть собы́тия дня

přiblížit: přiblížit událostiобъясни́ть собы́тия

vyvíjet se: Události se vyvíjely rychle.Собы́тия развива́лись бы́стро.

tento: události tohoto rokuсобы́тия э́того го́да

vlek: ve vleku událostíпод влия́нием собы́тий