Hlavní obsah

слу́чай

Vyskytuje se v

большинство́: в большинстве́ слу́чаевve většině případů, většinou

несча́стный: несча́стный слу́чайnehoda, neštěstí

нико́й: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, za žádných podmínek, ani za nic

проти́вный: (а) в проти́вном слу́чаеv opačném případě

ху́дший: в ху́дшем слу́чаеpři nejhorším, v nejhorším případě

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

слепо́й: слепо́й слу́чайčirá náhoda

страхова́ние: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění

страхово́й: страхово́й слу́чайpojistná událost

воспо́льзоваться: воспо́льзоваться слу́чаемchopit se/využít příležitosti

исключи́тельный: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

конфу́зный: конфу́зный слу́чайtrapná situace

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

любо́й: в любо́м слу́чаеv každém případě

ни: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

одино́чный: одино́чный слу́чайojedinělý případ

ре́дкий: ре́дкий слу́чайojedinělý případ

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ