Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) слу́чай, приме́рv některých případechв не́которых слу́чаяхv takovém případěв тако́м слу́чаеojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай
  2. (věc, záležitost) слу́чай, статья́(trestní ap.) де́лоztracený případги́блое де́ло
  3. (výskyt) слу́чай
  4. (událost) слу́чай, собы́тие
  5. (možnost) слу́чай, возмо́жностьpojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зниv případě potřebyв слу́чае на́добностиv žádném případěни в ко́ем слу́чаеv každém případěв любо́м слу́чаеpro všechny případyна все слу́чаиv nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

Vyskytuje se v

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

opačný: v opačném případěв проти́вном слу́чае

postoupit: postoupit případ souduперенести́ де́ло в суд

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

ztracený: ztracený případпоте́рянный слу́чай

bezprecedentní: bezprecedentní případбеспрецеде́нтный слу́чай

daný: v daném případěв да́нном слу́чае

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

jednotlivý: v jednotlivých případechв отде́льных слу́чаях

krajní: v krajním případěв кра́йнем слу́чае

kuriózní: kuriózní případкурьёзный слу́чай

odložený: odložený případ nevyšetřený zločin ap.глухо́е де́ло, вися́к, глуха́рь

odstrašující: odstrašující případустраша́ющий приме́р

řada: v řadě případůв ря́де слу́чаев

určitý: v určitých případechв определённых слу́чаях

výjimečný: výjimečný případисключи́тельный слу́чай

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

vzácný: vzácný případре́дкий слу́чай

zablokovat: zablokovat kartu v případě její ztrátyзаблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́ри

zamotaný: zamotaný případзапу́танное де́ло

beznadějný: beznadějný případбезнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́к

potřeba: v případě potřebyпри необходи́мости

žádný: v žádném případěни в ко́ем слу́чае, нико́им о́бразом