Hlavní obsah

případ

Vyskytuje se v

každý: на вся́кий слу́чайpro každý případ

opačný: в проти́вном слу́чаеv opačném případě

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

pro: на вся́кий слу́чайpro každý případ

ztracený: поте́рянный слу́чайztracený případ

bezprecedentní: беспрецеде́нтный слу́чайbezprecedentní případ

daný: в да́нном слу́чаеv daném případě

horší: в ху́дшем слу́чаеv horším případě

jednotlivý: в отде́льных слу́чаяхv jednotlivých případech

krajní: в кра́йнем слу́чаеv krajním případě

kuriózní: курьёзный слу́чайkuriózní případ

odložený: глухо́е де́ло, вися́к, глуха́рьodložený případ nevyšetřený zločin ap.

odstrašující: устраша́ющий приме́рodstrašující případ

řada: в ря́де слу́чаевv řadě případů

určitý: в определённых слу́чаяхv určitých případech

výjimečný: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

vysvětlitelný: труднообъясни́мый слу́чайtěžko vysvětlitelný případ

vzácný: ре́дкий слу́чайvzácný případ

zablokovat: заблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́риzablokovat kartu v případě její ztráty

zamotaný: запу́танное де́лоzamotaný případ

beznadějný: безнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́кbeznadějný případ

potřeba: при необходи́мостиv případě potřeby

žádný: ни в ко́ем слу́чае, нико́им о́бразомv žádném případě

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

вообще́: Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.

исключи́тельный: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

ни: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

одино́чный: одино́чный слу́чайojedinělý případ

раз: в пе́рвый разpoprvé, v prvním případě

ре́дкий: ре́дкий слу́чайojedinělý případ

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ

případ: ги́блое де́лоztracený případ