Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • ка́ждый, вся́кий(kdokoli) любо́йkaždý denка́ждый день, ежедне́вноkaždý rokка́ждый год, ежего́дноkaždou sobotuпо суббо́тамkaždou chvíliс мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нтpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

coul: hovor. každým coulemдо мо́зга косте́й

hodina: každou hodinuка́ждый час, ежеча́сно

od, ode: od každého něcoот ка́ждого понемно́гу

pokulhávat: Každé přirovnání pokulhává.Вся́кое сравне́ние хрома́ет.

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

případ: v každém případěв любо́м слу́чае

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

kout: znát každý koutзнать ка́ждый уголо́к

krok: nebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Незамени́мых нет.

páčit: páčit z koho každé slovoвытя́гивать из кого ка́ждое сло́во

počasí: za každého počasíв любу́ю пого́ду

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

půlrok: každého půlrokuс ка́ждым полуго́дом

rok: každý rokежего́дно

šetřit: šetřit každý halířбере́чь ка́ждую копе́йку

škopek: Dali si každý škopek.Вы́пили по кру́жке (пи́ва).

uvěřit: uvěřit komu každé slovoпове́рить кому на сло́во

věřit: věřit každé slovoве́рить на сло́во

cena: za každou cenuлюбо́й цено́й, за любу́ю це́ну

dojít: přen. Na každého jednou dojde.До ка́ждого дойдёт о́чередь.

obracet: obracet každou korunuдорожи́ть ка́ждой копе́йкой

poslouchat: poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

ves: Každý pes jiná ves.С бо́ру да с со́сенки.

za: udělat za každou cenuсде́лать во что бы то ни ста́ло

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.

ни: za každou cenuво что бы то ни ста́ло

сей: každou chvíli, honemсию́ мину́ту/секу́нду

слу́шать: jedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

цена́: za každou cenuлюбо́й цено́й

вто́рник: vždy v úterý, každé úterýпо вто́рникам

то́чка: Každý má svůj názor.У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.

блин: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

вёдро: Po každé zimě přijde léto.По́сле нена́стья вёдро.

вся́кий: Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!Вся́кому своё!

дурь: Každý má svoje vrtochy.У вся́кого своя́ дурь в голове́.

ком: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

кули́к: Každá liška chválí svůj ocas.Всяк кули́к своё боло́то хва́лит.

отли́чно: To každý velmi dobře ví.Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.

посло́вица: Na každém šprochu pravdy trochu.Посло́вица не ми́мо мо́лвится.

пра́вда: Pro pravdu se každý zlobí.Пра́вда глаза́ ко́лет.

ревера́нс: každému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbetде́лать ревера́нсы на все сто́роны

сверчо́к: Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.

серьга́: Pro každého něco.Всем сёстрам по серьга́м.

скупи́ться: křečkovat každý halířскупи́ться на ка́ждую копе́йку

споткну́ться: Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.

тварь: od každého něco, pestrá směs(ice)вся́кой тва́ри по па́ре

každý: každou chvíliс мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нт