Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • ка́ждый, вся́кий(kdokoli) любо́йkaždý denка́ждый день, ежедне́вноkaždý rokка́ждый год, ежего́дноkaždou sobotuпо суббо́тамkaždou chvíliс мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нтpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

coul: hovor. každým coulemдо мо́зга косте́й

den: každý denежедне́вно, ка́ждый день

hodina: každou hodinuка́ждый час, ежеча́сно

od, ode: od každého něcoот ка́ждого понемно́гу

pokulhávat: Každé přirovnání pokulhává.Вся́кое сравне́ние хрома́ет.

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

případ: v každém případěв любо́м слу́чае

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

kout: znát každý koutзнать ка́ждый уголо́к

krok: nebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Незамени́мых нет.

páčit: páčit z koho každé slovoвытя́гивать из кого ка́ждое сло́во

pátek: každý pátekпо пя́тницам

počasí: za každého počasíв любу́ю пого́ду

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

půlrok: každého půlrokuс ка́ждым полуго́дом

rok: každý rokежего́дно

středa: každou středuпо среда́м

šetřit: šetřit každý halířбере́чь ка́ждую копе́йку

škopek: Dali si každý po škopku.Вы́пили по кру́жке (пи́ва).

trknout: To trkne každého!Э́то взду́мается ка́ждому!

uvěřit: uvěřit komu každé slovoпове́рить кому на сло́во

věřit: věřit každé slovoве́рить на сло́во

cena: za každou cenuлюбо́й цено́й, за любу́ю це́ну

dojít: přen. Na každého jednou dojde.До ка́ждого дойдёт о́чередь.

obracet: obracet každou korunuдорожи́ть ка́ждой копе́йкой

poslouchat: poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

posvícení: Není každý den posvícení.Не всё коту́ ма́сленица.

ves: Každý pes jiná ves.С бо́ру да с со́сенки.

za: udělat za každou cenuсде́лать во что бы то ни ста́ло

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

сей: сию́ мину́ту/секу́ндуkaždou chvíli, honem

цена́: любо́й цено́йza každou cenu

вто́рник: по вто́рникамvždy v úterý, každé úterý

любо́й: в любо́м слу́чаеv každém případě

пого́да: в любу́ю пого́дуza každého počasí

то́чка: У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.Každý má svůj názor.

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

вёдро: По́сле нена́стья вёдро.Po každé zimě přijde léto.

вся́кий: Вся́кому своё!Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!

дурь: У вся́кого своя́ дурь в голове́.Každý má svoje vrtochy.

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

ма́сленица: Не всё коту́ ма́сленица.Není každý den posvícení.

отли́чно: Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.To každý velmi dobře ví.

посло́вица: Посло́вица не ми́мо мо́лвится.Na každém šprochu pravdy trochu.

пра́вда: Пра́вда глаза́ ко́лет.Pro pravdu se každý zlobí.

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

серьга́: Всем сёстрам по серьга́м.Pro každého něco.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne., Každý má právo na omyl.

тварь: вся́кой тва́ри по па́реod každého něco, pestrá směs(ice)