Hlavní obsah

то́чка

Podstatné jméno, rod ženský

  1. бить в одну́ то́чку hovor.mlít pořád to samé
  2. то́чка в то́чку hovor.přesněто́чка в то́чку hovor.expr. na chlup, do puntíku (stejně)
  3. то́чка зре́ния на кого/что názor, mínění na koho/coУ ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.Každý má svůj názor.
  4. с то́чки зре́ния z hlediska čeho
  5. пя́тая то́чка hovor.zadek, zadnice

Vyskytuje se v

зре́ние: hledisko, názorто́чка зре́ния

то́чка: mlít pořád to saméбить в одну́ то́чку

каса́ние: tečný bod, bod dotyku то́чка каса́ния

кипе́ние: bod varuто́чка кипе́ния

опо́ра: opěrný bodто́чка опо́ры

раздели́ть: souhlasit se stanoviskem kohoраздели́ть чью то́чку зре́ния

узколо́бый: omezené hlediskoузколо́бая то́чка зре́ния

bod: bod mrazu/tání/varuто́чка замерза́ния/та́яния/кипе́ния

hledisko: posuzovat co z osobního hlediskaрассма́тривать что со свое́й то́чки зре́ния

imaginární: imaginární bodмни́мая то́чка

kritický: kritický bodкрити́ческая то́чка

mrtvý: mrtvý bodмёртвая то́чка

nulový: nulový bodнулева́я то́чка

pohled: z mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взгляд

rosný: meteor. rosný bodто́чка росы́

tečný: geom. tečný bodто́чка каса́ния

tuhnutí: fyz. bod tuhnutíто́чка замерза́ния

úhel: zorný úhel, úhel pohleduто́чка зре́ния, у́гол зре́ния

var: fyz. bod varuто́чка кипе́ния

vztažný: vztažný bodто́чка отсчёта, расчётная то́чка

záchytný: záchytný bodто́чка опо́ры

přiblížit: přiblížit úhly pohleduсбли́зить то́чки зре́ния

styčný: styčný bodто́чка соприкоснове́ния

tání: fyz. bod táníто́чка та́яния

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.

záměrný: záměrný bodто́чка наво́дки

dno: Jsem na dně. u konce silЯ уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.

hlavička: trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть в са́мую то́чку

hřebíček: uhodit hřebíček na hlavičkuпопа́сть в са́мую то́чку

pohnout se: Záležitost se pohnula z mrtvého bodu.Де́ло сдви́нулось с мёртвой то́чки.

splnit: splnit co do posledního písmeneиспо́лнить что то́чка в то́чку

strefit se: strefit (se) do černéhoпопа́сть в то́чку/я́блочко

tečka: A tečka!И то́чка!, И всё!, И коне́ц!, И ба́ста!, И де́ло с концо́м!

trefit: trefit do černého vystihnout podstatuпопа́сть в (са́мую) то́чку

uhodit: uhodit hřebíček na hlavičkuпопа́сть (пря́мо) в то́чку

zásah: zásah do černého(то́чное) попада́ние в то́чку

горя́чий: riziková oblast, horká půda oblast možného konfliktuгоря́чая то́чка