Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část prostoru) ме́сто, простра́нствоvolné místoсвобо́дное ме́стоJe to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?Na tvém místě bych ...Я бы на твоём ме́сте ...místo k sezení/stáníсидя́чее/стоя́чее ме́стоmísto činuме́сто преступле́нияPřijměte místo!Сади́тесь!
  2. (osada, obec ap.) населённый пункт, го́род, ме́стоmísto pobytuместожи́тельство
  3. (část, díl) ме́стоslabé místoсла́бое ме́сто
  4. (zaměstnání ap.) ме́сто, пост, рабо́таbýt bez místaбыть без рабо́тыhledat si nové místoиска́ть рабо́туčlověk na svém místěчелове́к на своём ме́стеvolné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия
  5. (pořadí) ме́сто, стро́чкаsport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

Příslovce

  • (náhradou, v zastoupení ap.) вме́стоMísto v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení ме́сто назначе́ния

narození: datum/místo narozeníда́та/ме́сто рожде́ния

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

držet: držet místo kamarádoviдержа́ть ме́сто для дру́га

kapacita: hotel s kapacitou 1000 místгости́ница ёмкостью 1000 мест

klesnout: klesnout na desáté místoопусти́ться на деся́тую пози́цию

konání: místo konáníме́сто проведе́ния

lukrativní: lukrativní zaměstnání/místoхле́бное/тёплое ме́сто

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

mít: Má dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

natáčení: místo natáčeníсъёмочная площа́дка

parkovací: parkovací místaпарко́вочные места́, машиноместа́

pobyt: místo pobytuместонахожде́ние

počet: počet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́ния

pochodovat: pochodovat na místěмарширова́ть на ме́сте

poslat: poslat na různá místa pozvánky, odborníky ap.разосла́ть

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

přistihnout: přistihnout zloděje na místě činuзаста́ть воро́в на ме́сте преступле́ния

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

srdce: Má srdce na pravém místě.У него́ есть се́рдце.

stání: místa k stáníстоя́чие места́

ujet: ujet z místa nehodyуе́хать с ме́ста ава́рии/ДТП

uvolnit: uvolnit místo komuуступи́ть (своё) ме́сто кому

vyměnit: vyměnit si místaпоменя́ться места́ми

zranitelný: zranitelné místoуязви́мое ме́сто

kde: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

propadnout se: Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.

přešlapovat: přen. přešlapovat na místěтопта́ться на ме́сте

slabý: ukázat (své) slabé místoдать слабину́