Hlavní obsah

stání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (u soudu) суде́бное разбира́тельство
  2. (vzpřímená poloha těla) стоя́ниеlístek k stáníстоя́чий биле́тmísta k stáníстоя́чие места́stání ve frontěстоя́ние в о́череди
  3. (setrvání na místě) стоя́нкаdopr. zákaz stáníстоя́нка запрещена́
  4. (pro zvířata ve stáji) сто́йло(pro koně) денни́к

Vyskytuje se v

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

členský: členský státстрана́-член, госуда́рство-член

hlava: hlava státuглава́ госуда́рства

mimo: stát mimo nezúčastnit seстоя́ть в стороне́, не уча́ствовать

místo: místo k sezení/stáníсидя́чее/стоя́чее ме́сто

neutrální: neutrální státнейтра́льное госуда́рство

odluka: odluka církve od státuотделе́ние це́ркви от госуда́рства

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pozor: stát v pozoruстоя́ть сми́рно

spojený: Spojené státy americkéСоединённые шта́ты Аме́рики, США

společenství: Společenství nezávislých státůСодру́жество Незави́симых Госуда́рств

stání: dopr. zákaz stáníстоя́нка запрещена́

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

zařezaný: stát jako zařezanýстоя́ть как пень

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

čelo: stát čelem ke komu/čemuстоя́ть лицо́м к кому/чему

červená: stát na červenouостанови́ться на кра́сный свет

chyba: Stala se chyba.Оши́бка вы́шла.

kormidlo: stát u kormidlaстоя́ть за штурва́лом

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mystifikace: stát se obětí mystifikaceоказа́ться же́ртвой мистифика́ции

nečlenský: nečlenský stát NATOстрана́ не член НАТО

prachy: stát šílené prachyсто́ить бе́шеные ба́бки

propadnout: propadnout státuпоступи́ть в со́бственность госуда́рства

reprezentovat: reprezentovat státпредставля́ть госуда́рство

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

špička: stát na špičkáchстоя́ть на цы́почках

účastnický: účastnický státгосуда́рство-уча́стник

úřední: úřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)

úžas: stát v němém úžasu nad čímостанови́ться в изумле́нии перед чем

vnitřní: vnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́

záda: Stál ke mně zády.Он стоя́л спино́й ко мне́.

zázrak: Stal se zázrak.Соверши́лось чу́до.

zkamenělý: Stál jako zkamenělý.Он сло́вно окамене́л.

zkouška: Za zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

bok: stát komu po bokuстоя́ть на стороне́ кого

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

hovno: stojí to za hovnoдела́ дерьмо́вые

nad, nade: neustále stát nad kým dohlížetдосма́тривать за кем

propast: stát nad propastíстоя́ть на краю́ про́пасти

přibitý: Stojí jako přibitý.Он стои́т как вко́панный.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníПожа́луйста., Не́ за что.

rozcestí: stát na rozcestíстоя́ть на распу́тье

sloup: stát jako solný sloupстоя́ть как столб

solný: stát jako solný sloupстоя́ть как вко́панный

stranou: stát stranouостава́ться в стороне́

střelit: Stůj, nebo střelím.Стоя́ть, стреля́ю.

šílený: hovor. stát šílený prachyстоя́ть бе́шеные ба́бки

za: stát si za svýmстоя́ть на своём

zastavit: Zastavit stát!Стой!

zlámaný: nestát za zlámanou grešliни гроша́ не сто́ить

zůstávat: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ не постижи́мо.

вы́тяжка: stát v pozoruстоя́ть на вы́тяжку

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

лета́: dospět, stát se dospělýmвойти́ в лета́

настоя́ть: stát si na svémнастоя́ть на своём

разбира́тельство: soudní (pře)líčení, stání u soudu суде́бное разбира́тельство

тоталита́рный: totalitní státтоталита́рное госуда́рство

фо́кус: stát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmuпопа́сть в фо́кус внима́ния

беда́: Stalo se neštěstí.Случи́лась беда́.

быва́ть: V životě se stane ledacos!В жи́зни вся́кое быва́ет.

многонациона́льный: mnohonárodnostní státмногонациона́льное госуда́рство

плёвый: To je maličkost., To nestojí za řeč.Э́то плёвое де́ло.

привы́чка: stalo se zvykemвошло́ в привы́чку

произойти́: Co se tady stalo?Что здесь произошло́?

самопровозглашённый: samozvaný státсамопровозглашённое госуда́рство

ско́лько: Kolik (to) stojí?Ско́лько (э́то) сто́ит?

сто́ить: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

столб: stát jako sloup, nehýbat seстоя́ть столбо́м

стоя́чий: místa k stáníстоя́чие места́

у: stát u vratстоя́ть у воро́т

хрено́вый: Stojí to za hovno.Дела́ хрено́вые.

ЧП: Stalo se neštěstí.Случи́лось ЧП.

что: Co se stalo?Что случи́лось?

штат: Spojené státy americkéСоединённые Шта́ты Аме́рики

я́вно: stát jasně na straně kohoбыть я́вно на стороне́ кого

воз: záležitost stojí, nehýbe se toа воз и ны́не там

вы́есть: co nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to významчто вы́еденного яйца́ не сто́ит

гриб: Stojí to pár šupů. velmi levnéЭ́то деше́вле грибо́в.

минова́ть: Co se má stát, stane se.Чему́ быть, того́ не минова́ть.

пень: kdo stojí jako zařezanýкто стои́т как пень

попы́тка: Za pokus to stojí.Попы́тка не пы́тка.

распу́тье: stát na rozcestí, přen. nevědět si radyстоя́ть на распу́тье

са́жа: Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.Дела́ как са́жа бела́.

свежо́: stalo se nedávnoсвежо́ преда́ние

скве́рно: Nestojí to za nic., Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

сойти́сь: Stali se velmi blízkými přáteli.Им удало́сь сойти́сь на коро́ткую но́гу.

спать: kdo spí ve stojeна ходу́ спит кто

ста́туя: stojí jako solný sloupстои́т как ста́туя

шелохну́ться: Stůj, ani se nehni!Стой и не шелохни́сь!