Hlavní obsah

úřední

Přídavné jméno

  1. (související s úřadem, úřady) официа́льный, служе́бный(pokyn ap.) должностно́йúřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední vyhláškaофициа́льное объявле́ниеúřední dopisслуже́бное письмо́úřední osobaофициа́льное/должностно́е лицо́úřední cestouофициа́льным путёмúřední hodinyприёмные часы́
  2. (odměřený, strohý) форма́льный

Vyskytuje se v

hodina: служе́бное вре́мяúřední hodiny

osoba: должностно́е лицо́úřední osoba

úřední: официа́льное/должностно́е лицо́úřední osoba

postup: администрати́вний поря́докúřední postup

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

письмо́: делово́е письмо́úřední/obchodní dopis

должностно́й: должностно́е лицо́úřední osoba

регистра́ция: регистра́ция бра́ка(úřední) registrace sňatku, uzavření sňatku na úřadě

šiml: бюрократи́зм, бюрократи́ческая волоки́таúřední šiml