Hlavní obsah

úřední

Přídavné jméno

  1. (související s úřadem, úřady) официа́льный, служе́бный(pokyn ap.) должностно́йúřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední vyhláškaофициа́льное объявле́ниеúřední dopisслуже́бное письмо́úřední osobaофициа́льное/должностно́е лицо́úřední cestouофициа́льным путёмúřední hodinyприёмные часы́
  2. (odměřený, strohý) форма́льный

Vyskytuje se v

hodina: úřední hodinyслуже́бное вре́мя

osoba: úřední osobaдолжностно́е лицо́

úřední: úřední osobaофициа́льное/должностно́е лицо́

postup: úřední postupадминистрати́вний поря́док

šiml: úřední šimlбюрократи́зм, бюрократи́ческая волоки́та