Hlavní obsah

письмо́

Podstatné jméno, rod střední-а́; пи́сьма, -сем, -сьмам

  1. dopis, list, psaní mamince, na rozloučenou ap.заказно́е письмо́doporučený dopisэлектро́нное письмо́e-mailделово́е письмо́úřední/obchodní dopisце́нное письмо́cenné psaní
  2. psaní umění psát
  3. písmo klínové ap.лати́нское письмо́latinské písmo, latinka

Vyskytuje se v

бо́мба: dopisní bombaбо́мба в письме́

заказно́й: doporučený dopisзаказно́е письмо́

письмо́: doporučený dopisзаказно́е письмо́

поздрави́тельный: blahopřejný dopisпоздрави́тельное письмо́

рекоменда́тельный: doporučující dopis, písemné doporučeníрекоменда́тельное письмо́

рису́ночный: obrázkové písmoрису́ночное письмо́

слогово́й: slabičné písmoслогово́е письмо́

сопровожда́ющий: průvodní dopisсопровожда́ющее письмо́

любо́вный: milostný dopisлюбо́вное письмо́

опусти́ть: hodit dopis do schránkyопусти́ть письмо́ в я́щик

чте́ние: učit se čtení a psaníучи́ться чте́нию и письму́

cenný: pošt. cenné psaníце́нное письмо́

dopis: doporučený/cenný dopisзаказно́е/це́нное письмо́

dopisový: dopisová bombaбо́мба в письме́

hieroglyfický: hieroglyfické písmoиероглифи́ческое письмо́

motivační: motivační dopisмотивацио́нное письмо́

obrázkový: obrázkové písmoрису́ночное письмо́

otevřený: otevřený dopisоткры́тое письмо́

písmo: obrázkové/slabičné písmoрису́ночное/слогово́е письмо́

psaní: cenné psaníзаказно́е письмо́

styk: písemný stykкорреспонде́нция, перепи́ска, обме́н пи́сьмами

z, ze: dopis z 20. květnaписьмо́ от 20 ма́я

bombardovat: bombardovat dopisyбомбардирова́ть пи́сьмами

děkovný: děkovný dopisблагода́рственное письмо́

doporučeně: poslat dopis doporučeněпосла́ть письмо́ заказны́м

doporučený: doporučený dopisзаказно́е письмо́

dostat: dostat dopis/výplatuполучи́ть письмо́/зарпла́ту

expres: poslat dopis expresотпра́вить письмо́ сро́чно/спе́шной по́чтой

chetitský: chetitské písmoхе́ттское письмо́

koncept: koncept dopisuчернови́к письма́

kondolenční: kondolenční dopisписьмо́ (с выраже́нием) соболе́знования

malba: realistická malbaреалисти́ческое письмо́

nevyžádaný: nevyžádaný dopisневостре́бованное письмо́

obálka: dát dopis do obálkyположи́ть письмо́ в конве́рт

omluvný: omluvný dopisизвини́тельное письмо́

otevřít: otevřít dopisраспеча́тать письмо́

počet: čtení, psaní a počtyчте́ние, письмо́ и счёт

pošta: poslat dopis (elektronickou) poštouотпра́вить письмо́ по (электро́нной) по́чте

průvodní: průvodní dopis motivační ap.сопроводи́тельное письмо́

převzít: převzít dopis na poštěполучи́ть письмо́ на по́чте

přijít: Přišel mu dopis.Ему́ пришло́ письмо́.

přiložit: výp. přiložit soubor k dopisuприкрепи́ть файл к письму́

rekomando: poslat dopis rekomandoпосла́ть письмо́ заказны́м

schránka: hodit dopis do schránkyбро́сить письмо́ в я́щик

spěšný: spěšný dopisсро́чное письмо́

úřední: úřední dopisслуже́бное письмо́

výhrůžný: výhrůžný dopisугрожа́ющее письмо́

zalepit: zalepit dopisзапеча́тать письмо́

откры́тый: otevřený dopis dopis opublikovaný v tiskuоткры́тое письмо́