Hlavní obsah

počet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (množství) коли́чество, число́(bodů ap.) су́ммаpočet obyvatelчи́сленность населе́нияpočet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́нияpočet obětíчисло́ жертвpočet bodůсу́мма ба́лловlichý/sudý početнечётное/чётное коли́чество
  2. (početní operace, výpočet) исчисле́ние, вычисле́ние, подсчёт чего
  3. počty hovor.(předmět ve škole) арифме́тикаčtení, psaní a počtyчте́ние, письмо́ и счёт

Vyskytuje se v

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

tenzorový: tenzorový početте́нзорное исчисле́ние

diferenciální: mat. diferenciální početдифференциа́льное исчисле́ние

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

plný: plný počet bodůпо́лное коли́чество очко́в

проходно́й: potřebný počet bodů, bodové kritérium u přijímacích zkoušek, na školáchпроходно́й балл

балл: počet bodůсу́мма ба́ллов

соста́в: v plném počtuв по́лном соста́ве

число́: velký počet osobбольшо́е число́ люде́й

počet: lichý/sudý početнечётное/чётное коли́чество