Hlavní obsah

соста́в

Podstatné jméno, rod mužský

  1. struktura, skladba společnosti ap., složení léku ap. основно́й соста́вzákladní sestavaвходи́ть в соста́в чегоbýt součástí čeho
  2. sbor učitelský ap.ли́чный соста́вzaměstnanci, personálв по́лном соста́веv plném počtu
  3. směs chemická ap.
  4. žel.vlaková souprava

Vyskytuje se v

соста́в: кого/чего ve složení, v sestavě, složený z koho/čehoв соста́ве кого/чего

бро́нзовый: složení bronzového družstva соста́в бро́нзовой кома́нды

вольнонаёмный: civilní zaměstnanci v armáděвольнонаёмный соста́в

входи́ть: náležet kam, patřit k čemuвходи́ть в соста́в чего

ме́неджерский: manažerský týmме́неджерский соста́в

этни́ческий: etnické složení obyvatelstvaэтни́ческий соста́в населе́ния

podstata: práv. skutková podstataфакти́ческий соста́в

senát: soudní senátсуде́бная колле́гия, соста́в суда́

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

směs: zápalná směsгорю́чая смесь, зажига́тельный соста́в

souprava: vlaková soupravaсоста́в по́езда

vlakový: vlaková soupravaпоездно́й соста́в

vozový: vozový parkподвижно́й соста́в

etnický: etnické složení obyvatelstvaэтни́ческий соста́в населе́ния

hvězdný: hvězdné obsazeníзвёздный соста́в

profesorský: profesorský sbor na SŠпреподава́тельский соста́в

sbor: důstojnický sborофице́рский соста́в

sestava: sport. základní sestava týmuосновно́й/ста́ртовый соста́в

složení: polit. složení vládyсоста́в прави́тельства

součást: být součástí čehoбыть ча́стью, входи́ть в соста́в чего, принадлежа́ть к чему

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

učitelský: učitelský sborпедагоги́ческий коллекти́в, учи́тельский соста́в

počet: dostavit se v plném počtuяви́ться в по́лном соста́ве

подвижно́й: vozový parkподвижно́й соста́в