Hlavní obsah

podstata

Vyskytuje se v

konkurzní: správce konkurzní podstatyуправля́ющий ко́нкурсной ма́ссой

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

správce: ekon. správce konkurzní podstatyруководи́тель ко́нкурса, ко́нкурсный управля́ющий

v, ve: V podstatě bylo vše řečeno.В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.

нату́ра: od přírody, v(e své) podstatěпо нату́ре

вни́кнуть: pochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)вни́кнуть в суть де́ла

су́щность: Má v podstatě pravdu.В су́щности, он прав.

ядро́: podstata problémuядро́ пробле́мы

podstata: práv. skutková podstataфакти́ческий соста́в