Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

složený: mat. složený zlomekсло́жная дробь

závorka: hranaté/kulaté/složené závorkyквадра́тные/кру́глые/фигу́рные ско́бки

celibát: složit slib celibátuдать обе́т безбра́чия

etnický: etnické složení obyvatelstvaэтни́ческий соста́в населе́ния

kauce: složit kauciвнести́ де́нежный зало́г

složit: složit hudbuнаписа́ть му́зыку

úrok: jednoduchý/složený úrokпросто́й/сло́жный проце́нт

zkouška: složit zkoušku z čehoсдать экза́мен по чему

zbraň: složit zbraněсложи́ть ору́жие

složení: polit. složení vládyсоста́в прави́тельства