Hlavní obsah

vyložení

Vyskytuje se v

vyložit: vyložit sipochopit поня́ть, истолкова́ть

stůl: vyložit karty na stůlоткры́ть свои́ ка́рты

загада́ть: vyložit karty, věštit z karetзагада́ть на ка́ртах