Hlavní obsah

коли́чество

Vyskytuje se v

ка́чество: катего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity