Hlavní obsah

ка́чество

Podstatné jméno, rod střední

  1. kvalita, podstataкатего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity
  2. kvalita, jakost

Podstatné jméno, rod střední

  1. в ка́честве кого/чего jako kdo/co, v roli koho/čehoв ка́честве посре́дникаv roli prostředníka

Vyskytuje se v

отли́чный: отли́чное ка́чествоvynikající kvalita

отме́нный: отме́нное ка́чество изде́лияšpičková kvalita výrobku

повы́сить: повы́сить ка́чествоzlepšit kvalitu

повыша́ть: повыша́ть ка́чествоzlepšovat kvalitu

certifikát: сертифика́т ка́честваcertifikát kvality

výběrový: вы́сшее ка́чество, отбо́рный сортvýběrová kvalita

jako: привести́ в ка́честве приме́раuvést jako příklad

jakostní: но́рма ка́честваjakostní norma

jízdní: доро́жные ка́честваjízdní vlastnosti (automobilu)

kvalita: реклама́ция на ка́чество това́раreklamace kvality zboží

kvantita: ка́чество и коли́чествоkvalita a kvantita

nevalný: това́р ни́зкого ка́честваzboží nevalné kvality

podtrhnout: сде́лать акце́нт на ка́чествоpodtrhnout kvalitu čeho

ručit: руча́ться за ка́чество това́раručit za kvalitu zboží

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

vypovídat: дава́ть показа́ния в ка́честве свиде́теляvypovídat jako svědek

ка́чество: катего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity