Hlavní obsah

ка́чество

Vyskytuje se v

отли́чный: vynikající kvalitaотли́чное ка́чество

отме́нный: špičková kvalita výrobkuотме́нное ка́чество изде́лия

повы́сить: zlepšit kvalituповы́сить ка́чество

повыша́ть: zlepšovat kvalituповыша́ть ка́чество

certifikát: certifikát kvalityсертифика́т ка́чества

výběrový: výběrová kvalitaвы́сшее ка́чество, отбо́рный сорт

jako: uvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́ра

jakostní: jakostní normaно́рма ка́чества

jízdní: jízdní vlastnosti (automobilu)доро́жные ка́чества

kvalita: reklamace kvality zbožíреклама́ция на ка́чество това́ра

kvantita: kvalita a kvantitaка́чество и коли́чество

nevalný: zboží nevalné kvalityтова́р ни́зкого ка́чества

podtrhnout: podtrhnout kvalitu čehoсде́лать акце́нт на ка́чество

ručit: ručit za kvalitu zbožíруча́ться за ка́чество това́ра

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

vypovídat: vypovídat jako svědekдава́ть показа́ния в ка́честве свиде́теля

ка́чество: kategorie kvality a kvantityкатего́рии ка́чества и коли́чества