Hlavní obsah

nevalný

Vyskytuje se v

shromáždění: о́бщее собра́ниеvalné shromáždění

valný: подавля́ющее большинство́valná většina

nevalný: быть нева́жного мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

ассамбле́я: генера́льная ассамбле́я ОО́Нvalné shromáždění OSN

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

hromada: shromáždění о́бщее собра́ниеvalná hromada