Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) хоро́ший, до́брыйdo dobrých rukouв хоро́шие ру́киJe to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.
  2. (splňující určité požadavky) хоро́шийDávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.
  3. (hodnotný, kvalitní) хоро́ший, ка́чественный
  4. (bezchybný) хоро́ший, безоши́бочный
  5. (užitečný, výhodný) хоро́ший, поле́зный
  6. (postačující, dostatečný) хоро́ший, вполне́ досто́йный
  7. (laskavý, hodný) хоро́ший, до́брыйMá dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.
  8. (příznivý) до́брый, хоро́шийmít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нииDobrou chuť!Прия́тного аппети́та!Dobrý den!До́брый день!Dobré ráno!До́брое у́тро!Dobrou noc!Споко́йной но́чи!v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

Vyskytuje se v

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

lepší: změna k lepšímuизмене́ние к лу́чшему

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít: dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

podat: podat dobrý výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

pořízení: Přeji dobré pořízení!Жела́ю уда́чи!

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

zapomenout: zapomenout na dobré vychováníзабы́ть хоро́шее воспита́ние

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

bydlo: Pálí ho dobré bydlo.Он с жи́ру бе́сится.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

dobré: Vše se v dobré obrátí.В ито́ге всё ко́нчится хорошо́.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло, чем ничего́.

nuže: nuže dobráну, хорошо́/ла́дно

pálit: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

třetice: do třetice všeho dobréhoбог тро́ицу лю́бит

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

věk: v nejlepším věkuв лу́чшем во́зрасте

vespolek: Dobré ráno vespolek!До́брое у́тро всем!

víra: v dobré vířeв по́лной уве́ренности

zlato: Dobrá rada nad zlato.Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.

zvuk: mít dobrý zvukпо́льзоваться хоро́шей репута́цией

добро́: помина́ть добро́мvzpomínat v dobrém

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

медве́жий: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ночь: Споко́йной но́чи!Dobrou noc!

пожела́ние: наилу́чшие пожела́нияpřání všeho nejlepšího

поздравля́ть: Поздравля́ю!Všechno nejlepší!, Blahopřeji!

похожде́ние: Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йкаOsudy dobrého vojáka Švejka

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

аппети́т: Прия́тного аппети́та!Dobrou chuť!

блю́до: вку́сное блю́доdobré jídlo

ве́чер: До́брый ве́чер!Dobrý večer!

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

вку́сный: вку́сный обе́дdobrý oběd

воспита́ние: хоро́шее воспита́ниеdobré vychování

жир: С жи́ру бе́сится.Pálí ho dobré bydlo.

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

побалова́ть: побалова́ть себя́ вку́сным ко́феdopřát si dobrou kávu

поле́зно: Поле́зно знать.Je dobré vědět.

пра́здник: С пра́здником!Všechno nejlepší! k státnímu svátku

прийти́: прийти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu

рожде́ние: С днём рожде́ния!Všechno nejlepší k narozeninám!

са́мый: са́мый хоро́шийnejlepší