Hlavní obsah

из

Předložka

  1. z, ze čeho, zevnitř čeho
  2. z, ze koho/čeho dvou, tří ap.лу́чший из всехnejlepší ze všech
  3. z čehoизо всех силze všech sil
  4. z, ze čehoдом из ка́мняkamenný dům
  5. z, ze čeho lásky ap., kvůli komu/čemu

Vyskytuje se v

вид: pustit ze zřetele co, pozapomenout na coупусти́ть из ви́ду что

восста́ть: povstat z trosek/popelaвосста́ть из руи́н/пе́пла

вы́биться: vyčerpat se, uštvat seвы́биться из сил

вы́вести: rozzlobit, naštvat, expr. dopálit koho čímвы́вести из себя́ кого

вы́йти: vytočit se, ztratit nervy, naštvat seвы́йти из себя́

грани́ца: ze zahraničí, z ciziny, z cizích státůиз-за грани́цы

из: rok co rok, každý rokиз го́да в год

из-за: protožeиз-за того́ что

и́скра: mít mžitky před očimaи́скры из глаз посы́пались

иску́сство: z lásky k uměníиз любви́ к иску́сству

исходи́ть: vycházeje z čehoисходя́ из чего

ко́жа: snažit se co to jdeиз ко́жи (вон) лезть

коне́ц: od začátku do konceиз конца́ в коне́ц

ко́рень: odmocninaко́рень из числа́

нос: vzít/sebrat před nosemиз-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́

о́пера: To je z jiného soudku/mimo mísuЭ́то из друго́й/не из той о́перы.

па́лец: vycucat (si) z prstuиз па́льца вы́сосать

пе́рвый: (dozvědět se) z první rukyиз пе́рвых рук (узна́ть)

ра́нний: mladý, ale zkušenýиз молоды́х да ра́нний

рука́: z druhé rukyиз вторы́х рук

ряд: vybočovat, odlišovat se, být výjimečnýиз ря́да вон выходи́ть

себя́: neovládnout se, rozčílit seвы́йти из себя́

сор: prát na veřejnosti špinavé prádlo, chodit se vším na trhвы́носить сор из и́збы

спуд: ze šuplíku, ze skrýše, na světlo vytáhnout coиз-под спу́да

строй: být vyřazen, být mimoвы́быть из стро́я

теря́ть: ztrácet z dohledu koho/co, ztrácet kontakt s kýmтеря́ть из ви́ду кого/что

те́сто: ze stejného těsta, stejné povahyиз того́ же те́ста

уста́: z první ruky dozvědět se ap.из пе́рвых уст

больни́ца: být propuštěn z nemocniceвы́писаться из больни́цы

бюдже́т: překročit rozpočetвы́йти из бюдже́та

вы́кинуть: zapomenout co, pustit co z hlavyвы́кинуть что из головы́

вы́писка: výpis z účtuвы́писка из счёта

коро́бка: krabička od cigaretкоро́бка из-под сигаре́т

кровь: krvácení z nosuкровь из но́са

лезть: moci se přetrhnout úslužností, snahou ap.лезть из ко́жи вон

лук: lukostřelbaстрельба́ из лука́

пенька́: konopný provazшпага́т из пеньки́

роль: vypadnout z roleвы́йти из ро́ли

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

у́гол: udělat co pokradmuиз-за угла́ сде́лать что

ячме́нь: ječné kroupyкрупа́ из ячменя́

блю́до: oběd o dvou chodechобе́д из двух блюд

вспыли́ть: rozčílit se kvůli hloupostemвспыли́ть из-за пустяко́в

вы́быть: přestat být studentemвы́быть из числа́ студе́нтов

вы́зов: vyvolání dat (z paměti) вы́зов да́нных (из па́мяти)

вы́качать: vyčerpat vodu ze sklepaвы́качать во́ду из подва́ла

вы́резать: vystřihnout co z papíruвы́резать что из бума́ги

вы́ручить: pomoci z neštěstí komuвы́ручить из беды́ кого

вы́ходец: Pocházím z..., Jsem původem z...Я вы́ходец из...

вы́черкнуть: vymazat z pamětiвы́черкнуть из па́мяти

из-под: vylézt zpod stoluвы́лезти из-под стола́

изъя́ть: stáhnout bankovky z oběhuизъя́ть банкно́ты из обраще́ния

исключи́ть: vyřadit ze seznamůисключи́ть из спи́сков

род: z generace na generaciиз ро́да в род

соско́б: výtěr z krkuсоско́б из го́рла

сыро́й: salát ze syrové řepyсала́т из сыро́й свёклы

терпе́ние: ztratit trpělivostвы́йти из терпе́ния

вали́ться: všechno padá z rukou, nedaří seва́лится из рук

ведро́: Leje jako z konve.(Дождь) льёт как из ведра́.

вон: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й из се́рдца вон.

вы́шибить: vyhodit koho ze sedlaвы́шибить из седла́ кого

доло́й: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й, из се́рдца вон.

дурь: pustit hlouposti z hlavyвы́кинуть дурь из головы́

кашта́н: tahat horké kaštany z ohněтаска́ть кашта́ны из огня́

лить: Lije jako z konve.Льёт как из ведра́.

ме́ньший: vybrat si menší zloиз двух зол выбира́ть ме́ньшее

му́ха: dělat z komára velblouda přehánětиз му́хи слона́ де́лать

пелёнка: Sotva vyrostl z dětských střevíčků.Едва́ вы́шел из пелёнок.

пола́: prodávat na černo/pod rukouиз под полы́ продава́ть

пу́шка: jako z dělaкак из пу́шки

ребёнок: adoptovat dítěвзять ребёнка из детдо́ма

сухо́й: vyváznout beztrestně z čehoсухи́м из воды́ вы́йти

труд: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́.

чёрно-бу́рый: kožíšek ze stříbrné liškyполушу́бок из чёрно-бу́рой лисы́

чу́до: Zázrak nad zázraky, Div divoucí!Чу́до из чуде́с!

div: div divoucíчу́до из чуде́с, вели́кое чу́до

dršťkový: dršťková polévkaсуп из рубцо́в

drůbeží: drůbeží polévkaсуп из пти́цы

duše: z/v hloubi dušeиз глубины́/в глубине́ души́

extrém: z extrému do extrémuиз одно́й кра́йности в другу́ю

játrový: játrové knedlíčkyфрикаде́льки из печёнки

laťkový: laťkový plotпалиса́д, забо́р из жерде́й

náhoda: nešťastnou náhodouиз-за несча́стного стече́ния обстоя́тельств

od, ode: dům od domuот до́ма к до́му, из до́ма в дом

počasí: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

буго́р: ze zahraničíиз-за бугра́

pod, pode: prodávat pod rukouпродава́ть из-под полы́

ráj: vyhnání z rájeизгна́ние из ра́я

rejstřík: ekon. výpis z obchodního rejstříkuвы́писка из торго́вого рее́стра

vazba: propustit koho z vazbyосвободи́ть из-под стра́жи

vyhnání: bibl. vyhnání z Rájeизгна́ние из Ра́я

výtěr: med. výtěr krkuмазо́к из зе́ва

výtok: výtok z očíвыделе́ния из глаз

vyvést: nechat koho vyvést ze sáluотда́ть распоряже́ние вы́вести кого из за́ла

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

závin: tažený jablečný závinя́блочный штру́дель из вытяжно́го те́ста

zdvořilost: ze zdvořilostiиз ве́жливости

zkumavka: dítě ze zkumavkyребёнок из проби́рки

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

bábovička: dělat bábovičkyлепи́ть куличи́ из песка́

bezprostřední: z/v bezprostřední blízkostiиз/в непосре́дственной бли́зости

brokolicový: brokolicová polévkaсуп из бро́кколи

dohled: zmizet z dohleduисче́знуть из ви́ду

domov: vyhnat z domovaвы́гнать и́з дому

dýmka: kouřit dýmkuкури́ть из тру́бки/тру́бку

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

import: import čaje z Čínyи́мпорт ча́я из Кита́я

inventář: vyřadit z inventáře coисключи́ть из инвентаря́ что

kapesník: vytáhnout z kapsy kapesníkдоста́ть плато́к из карма́на

kontext: vytržený z kontextuвы́рванный из конте́кста

koženkový: koženkové křesloкре́сло из иску́сственной ко́жи

krvácení: med. krvácení z nosuкровь из но́са

loupežný: loupežná vraždaуби́йство из коры́стных побужде́ний

móda: vyjít z módyвы́йти из мо́ды, стать немо́дным

nádobí: nerezové nádobíпосу́да из нержаве́ющей ста́ли

náhrdelník: perlový náhrdelníkожере́лье из же́мчуга

nejmenovaný: informace z nejmenovaného zdrojeсве́дения из анони́много исто́чника

nemocnice: propustit koho z nemocniceвы́писать из больни́цы кого

nepřítomný: Je nepřítomen pro nemoc.Он отсу́тствует из-за боле́зни.

nepřízeň: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

nerezový: nerezové nádobíпосу́да из нержаве́йки

nezájem: pro nezájemиз-за отсу́тствия интере́са

nos: med. krvácení z nosuкровь из но́са

obklíčení: dostat se z obklíčeníвы́рваться из (кольца́) окруже́ния

obloha: zeleninová oblohaгарни́р из овоще́й

okurkový: okurkový salátсала́т из огурцо́в

padat: padat z rukouвали́ться из рук

pampeliška: věnec z pampelišekвено́к из одува́нчиков

pečínka: vepřová pečínkaжарко́е из свини́ны

pelech: vylézt ze svého pelechuвы́браться из своего́ ло́говища

plácačka: dát si hlt z plácačkyсде́лать глото́к из фля́жки

pohodlnost: z pohodlnostiиз-за ле́ни

pravidlo: výjimka z pravidlaисключе́ния из пра́вила

probít se: probít se z obklíčeníпрорва́ться из окруже́ния

probojovat se: probojovat se z obklíčeníпрорва́ться/проби́ться из окруже́ния

propustit: propustit z nemocniceвы́писать из больни́цы

před, přede: Vlak mi ujel před nosem.По́езд ушёл из-под но́са.

překročit: fin. překročit rozpočetвы́йти из бюдже́та