Hlavní obsah

коне́ц

Podstatné jméno, rod mužský-нца́

  1. в конце́ концо́в nakonec, konečně, na závěr
  2. во все концы́ hovor.do všech konců/směrů/koutů státu ap.
  3. из конца́ в коне́ц od začátku do konce
  4. своди́ть концы́ с конца́ми žít od výplaty k výplatěсводи́ть концы́ с конца́ми hovor. žít z ruky do huby
  5. на худо́й коне́ц hovor.v horším případě, při nejhorším
  6. под коне́ц nakonec, v závěru

Vyskytuje se v

неизбе́жный: неизбе́жный коне́цneodvratný konec

положи́ть: положи́ть коне́ц чемуukončit, skončit co, skoncovat s čím

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

худо́й: на худо́й коне́цpřinejhorším

blížit se: подходи́ть к концу́blížit se ke konci

definitivní: оконча́тельный коне́цdefinitivní konec

chýlit se: подходи́ть к концу́chýlit se ke konci

konec: коне́ц ма́тчаkonec zápasu

květen: в конце́ ма́яkoncem května

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

otevřený: откры́тый коне́цotevřený konec

překvapující: удиви́тельный коне́цpřekvapující konec

rok: в тече́ние/конце́ го́даběhem/koncem roku

těsně: пе́ред са́мым концо́мtěsně před koncem

vyloučení: удале́ние до конца́ ма́тчаsport. vyloučení do konce utkání

začátek: с нача́ла до конца́od začátku do konce

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

paráda: Вот и всё., И коне́ц., И ко́нчен бал., И вся любо́вь.A je po parádě.

pták: И все дела́., И всё (тут)., И де́ло с концо́м., И весь разгово́р., И концы́ в во́ду.A je po ptákách.

tečka: И то́чка!, И всё!, И коне́ц!, И ба́ста!, И де́ло с концо́м!A tečka!

trvat: Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.Nic netrvá věčně.

udělat: положи́ть коне́ц чему, прекрати́ть чтоudělat čemu konec

vzhůru: отда́ть концы́, lid. отки́нуть санда́лии, протяну́ть но́гиbýt bradou vzhůru mrtev

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

zvonec: Колоко́льчик-звоне́ц, тут и ска́зке коне́ц.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

коне́ц: отда́ть концы́umřít, odvázat přístavní lano