Hlavní obsah

коне́ц

Vyskytuje se v

неизбе́жный: неизбе́жный коне́цneodvratný konec

положи́ть: положи́ть коне́ц чемуukončit, skončit co, skoncovat s čím

худо́й: на худо́й коне́цpřinejhorším

blížit se: blížit se ke konciподходи́ть к концу́

definitivní: definitivní konecоконча́тельный коне́ц

chýlit se: chýlit se ke konciподходи́ть к концу́

konec: konec zápasuконе́ц ма́тча

konec: ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́да

konec: chýlit se ke konciподходи́ть к концу́

konec: šťastný konecсчастли́вый коне́ц

květen: koncem květnaв конце́ ма́я

měsíc: začátkem/koncem příštího měsíceв нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяца

nedohledno: Konec je v nedohlednu.Не ви́дно конца́.

otevřený: otevřený konecоткры́тый коне́ц

překvapující: překvapující konecудиви́тельный коне́ц

přítrž: učinit přítrž čemuположи́ть коне́ц чему, пересе́чь, поко́нчить с чем

rok: během/koncem rokuв тече́ние/конце́ го́да

sklonek: na sklonku životaпод коне́ц жи́зни, на скло́не лет

těsně: těsně před koncemпе́ред са́мым концо́м

vyloučení: sport. vyloučení do konce utkáníудале́ние до конца́ ма́тча

začátek: od začátku do konceс нача́ла до конца́

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

paráda: A je po parádě.Вот и всё., И коне́ц.

pták: A je po ptákách.И все дела́., И всё (тут)., И де́ло с концо́м., И весь разгово́р., И концы́ в во́ду.

tečka: A tečka!И то́чка!, И всё!, И коне́ц!

trvat: Nic netrvá věčně.Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.

udělat: udělat čemu konecположи́ть коне́ц чему, прекрати́ть что

vzhůru: být bradou vzhůru mrtevотда́ть концы́, lid. отки́нуть санда́лии, протяну́ть но́ги

vzít: vzít co z jiného konceнача́ть что с друго́го конца́

zvonec: Zazvonil zvonec a pohádky je konec.Колоко́льчик-звоне́ц, тут и ска́зке коне́ц.