Hlavní obsah

rok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kalendářní) годletošní/loňský/příští rokэ́тот/про́шлый/бу́дущий годpřání k Novému rokuпоздравле́ние с Но́вым го́домběhem/koncem rokuв тече́ние/конце́ го́даpřed rokemгод тому́ наза́дkaždý rokежего́дноrok výrobyгод вы́пускаVrátím se za rok. po uplynutíЯ верну́сь че́рез год.Stihl to za rok. během rokuОн успе́л э́то сде́лать за́ год.rok narozeníгод рожде́ния
  2. (časové období, sezona) годškolní rokуче́бный годekon. účetní rokотчётный год

Vyskytuje se v

celý: celý rokвесь/кру́глый год

nový: Nový rokНо́вый год

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

průběh: v průběhu rokuза год, в тече́ние го́да

předloňský: předloňský rokпозапро́шлый год

přestupný: přestupný rokвисоко́сный год

starý: starý rokста́рый год

světelný: astron. světelný rokсветово́й год

školní: školní rokуче́бный год

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!С Но́вым го́дом, с но́вым сча́стьем!

astronomický: astronomický rokастрономи́ческий год

čtvrt: čtvrt rokuче́тверть го́да

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

každý: každý rokка́ждый год, ежего́дно

konec: ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́да

který: Ve kterém roce to bylo?В како́м году́ э́то бы́ло?

loňský: loňský rokпро́шлый год

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

nadcházející: v nadcházejícím roceв наступа́ющем году́

necelý: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее го́да.

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

odkládat: Rozhodnutí se odkládá na příští rok.Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.

plodný: plodný rokурожа́йный год

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

přát: přát k Novému rokuпоздравля́ть с Но́вым го́дом

předcházející: předcházející rokпредыду́щий год

příští: příští rokв сле́дующем году́

přivítat: přivítat Nový rokвстре́тить Но́вый год

půl: půl druhého rokuполтора́ го́да

studijní: studijní rok na VŠакадеми́ческий год

uplynulý: uplynulé rokyмину́вшие го́ды

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

vítání: vítání nového rokuвстре́ча Но́вого го́да

zúčtovací: zúčtovací období/rokотчётный пери́од/год

druhý: půl druhého rokuполтора́ го́да

jednou: jednou za uherský rok velmi zřídkaв ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

přidávat: přidávat roky o oblečení, účesu ap.ста́рить

tento: události tohoto rokuсобы́тия э́того го́да

uherský: jednou za uherský rokраз в сто лет (по обеща́нию)

год: školní rokуче́бный год

двухты́сячный: po roce 2000, na začátku 21. stoletíв нача́ле двухты́сячных годо́в

наза́д: před rokemгод наза́д

ни: rok co rok...что ни год, то...

ра́нее: o rok dřívго́дом ра́нее

светово́й: světelný rok световой год

вы́пуск: rok výrobyгод вы́пуска

кру́глый: celý rokкру́глый год

наступа́ющий: Šťastný nový rok!С наступа́ющим!

отрабо́тать: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее года.

под: večer před Novým rokemночь под Но́вый год

свы́ше: víc než rokсвы́ше го́да

ста́рше: Je o dva roky starší než já.Он ста́рше меня́ на два го́да.

теку́щий: v tomto roce, letosв теку́щем году́

пол-: půlrok, půl rokuполго́да

rok: rok narozeníгод рожде́ния