Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • ка́ждый, вся́кий(kdokoli) любо́йkaždý denка́ждый день, ежедне́вноkaždý rokка́ждый год, ежего́дноkaždou sobotuпо суббо́тамkaždou chvíliс мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нтpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

coul: до мо́зга косте́йhovor. každým coulem

hodina: ка́ждый час, ежеча́сноkaždou hodinu

od, ode: от ка́ждого понемно́гуod každého něco

pokulhávat: Вся́кое сравне́ние хрома́ет.Každé přirovnání pokulhává.

pro: на вся́кий слу́чайpro každý případ

případ: в любо́м слу́чаеv každém případě

chvíle: Авто́бус вот-вот придёт.Autobus přijede každou chvíli.

kout: знать ка́ждый уголо́кznát každý kout

krok: опа́сность на ка́ждом шагу́nebezpečí na každém kroku

nahraditelný: Незамени́мых нет.Každý je nahraditelný.

páčit: вытя́гивать из кого ка́ждое сло́воpáčit z koho každé slovo

počasí: в любу́ю пого́дуza každého počasí

představit si: Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!Představ si, že mi volá každý den!

půlrok: с ка́ждым полуго́домkaždého půlroku

rok: ежего́дноkaždý rok

šetřit: бере́чь ка́ждую копе́йкуšetřit každý halíř

škopek: Вы́пили по кру́жке (пи́ва).Dali si každý škopek.

uvěřit: пове́рить кому на сло́воuvěřit komu každé slovo

věřit: ве́рить на сло́воvěřit každé slovo

cena: любо́й цено́й, за любу́ю це́нуza každou cenu

dojít: До ка́ждого дойдёт о́чередь.přen. Na každého jednou dojde.

obracet: дорожи́ть ка́ждой копе́йкойobracet každou korunu

poslouchat: слу́шать с пя́того на деся́тоеposlouchat každé páté slovo

ves: С бо́ру да с со́сенки.Každý pes jiná ves.

za: сде́лать во что бы то ни ста́лоudělat za každou cenu

začátek: Лиха́ бе́да нача́ло.Každý začátek je těžký.

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

сей: сию́ мину́ту/секу́ндуkaždou chvíli, honem

слу́шать: слу́шать с пя́того на деся́тоеjedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovo

цена́: любо́й цено́йza každou cenu

вто́рник: по вто́рникамvždy v úterý, každé úterý

то́чка: У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.Každý má svůj názor.

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

вёдро: По́сле нена́стья вёдро.Po každé zimě přijde léto.

вся́кий: Вся́кому своё!Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!

дурь: У вся́кого своя́ дурь в голове́.Každý má svoje vrtochy.

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

кули́к: Всяк кули́к своё боло́то хва́лит.Každá liška chválí svůj ocas.

отли́чно: Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.To každý velmi dobře ví.

посло́вица: Посло́вица не ми́мо мо́лвится.Na každém šprochu pravdy trochu.

пра́вда: Пра́вда глаза́ ко́лет.Pro pravdu se každý zlobí.

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

сверчо́к: Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.

серьга́: Всем сёстрам по серьга́м.Pro každého něco.

скупи́ться: скупи́ться на ка́ждую копе́йкуkřečkovat každý halíř

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

тварь: вся́кой тва́ри по па́реod každého něco, pestrá směs(ice)

každý: с мину́ты на мину́ту, в любо́й моме́нтkaždou chvíli