Hlavní obsah

вся́кий

Zájmeno-ая, -ое

  1. безо вся́кого hovor.bez řečí souhlasit ap.

Vyskytuje se v

вся́чина: вся́кая вся́чинаvšelicos, ledacos, ledasco

пожа́рный: на вся́кий пожа́рныйv každém případě

предисло́вие: без (вся́ких) предисло́вийbez okolků, bez zbytečných řečí

род: вся́кого ро́даvšeho druhu, všelijaký

слу́чай: во вся́ком слу́чаеv každém případě, každopádně, kdykoli

слу́чай: на вся́кий слу́чайpro každý případ

сомне́ние: вне (вся́кого) сомне́нияbezpochyby, nepochybně, určitě

расчёт: без вся́кого расчётаneúmyslně, nechtě

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

по́вод: без вся́кого по́водаbezdůvodně

сброд: вся́кий сбродvšelijaká sebranka

дурь: У вся́кого своя́ дурь в голове́.Každý má svoje vrtochy.

о́вощи: Вся́кому о́вощу свой сезо́н.Všechno má (svůj) čas.

разгово́р: без вся́ких разгово́ровo tom nemůže být ani řeč

тварь: вся́кой тва́ри по па́реod každého něco, pestrá směs(ice)

терпе́ние: На вся́кое хоте́ние есть терпе́ние.Dočkej času jako husa klasu.