Hlavní obsah

расчёт

Vyskytuje se v

безде́нежный: безде́нежный расчётbezhotovostní platba

безнали́чный: безнали́чный расчётbezhotovostní platba

нали́чный: нали́чный расчётhotovostní platební styk

bezhotovostní: безнали́чный расчётbezhotovostní platba

hotovost: нали́чный расчётplatba v hotovosti

kalkulace: предвари́тельный расчётpředběžná kalkulace

platba: безнали́чный расчёт, опла́та ба́нковским перево́домbezhotovostní platba

rozum: брак по расчётуsňatek z rozumu

placení: фо́рма расчётаzpůsob placení

předpoklad: по мои́м расчётамpodle mých předpokladů

seknout se: промахну́ться в расчётахseknout se při výpočtu

výpočet: статисти́ческие/прогно́зные расчётыstatistické/prognostické výpočty

vyúčtování: оконча́тельный/годово́й расчётkonečné/roční vyúčtování

konto: в расчёте на э́то, по э́тому по́водуna to konto

расчёт: по расчётамpodle propočtů