Hlavní obsah

placení

Podstatné jméno, rod střední

  • платёж, (о)пла́та(dluhu věřiteli, závazku ap.) распла́таplacení v naturáliíchпла́та нату́ройplacení v hotovostiопла́та нали́чнымиzpůsob placeníфо́рма расчёта

Vyskytuje se v

dovolená: neplacená dovolenáо́тпуск без сохране́ния содержа́ния

placený: placená dovolenáопла́чиваемый о́тпуск

platit: platit zálohově/hotověплати́ть ава́нсом/нали́чными

alimenty: dostávat/platit alimentyполуча́ть/плати́ть алиме́нты

clo: platit cloопла́чивать по́шлину

daň: platit daňплати́ть нало́г

hotově: platit hotověплати́ть нали́чными/кэш

hotovost: platit v hotovostiплати́ть нали́чными

inzerce: inzerce placená a neplacenáобъявле́ния пла́тные и беспла́тные

kolik: Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ (причита́ется)?

nájemné: platit nájemnéплати́ть квартпла́ту

neplacený: neplacené volnoнеопла́чиваемый о́тпуск

parkování: dopr. placené/bezplatné parkováníпла́тная/беспла́тная автостоя́нка

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

převod: platit bankovním převodemплати́ть перечисле́нием, плати́ть ба́нковским перево́дом

příspěvek: platit příspěvkyупла́чивать взно́сы

výživné: platit výživnéплати́ть алиме́нты

mourovatý: Budeš platit jako mourovatý.Запла́чут твои́ де́нежки., Запла́тишь бе́шеные де́ньги.

вы́работка: platit úkolověплати́ть с вы́работки

о́тпуск: placená dovolenáопла́чиваемый о́тпуск

перечисле́ние: platit (bankovním) převodemплати́ть по перечисле́нию

рука́: Platí!, Dohodnuto!По рука́м!

ве́ксель: platit směnkouплати́ть по ве́кселю

креди́тка: platit kreditkouраспла́чиваться креди́ткой

плати́ть: platit v hotovosti/hotověплати́ть нали́чными

пла́тный: placené službyпла́тные услу́ги

причита́ться: Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ причита́ется?

с: Dostanu/Platíte deset rublů.С вас де́сять рубле́й.

скупо́й: Laciné, dvakrát placené.Скупо́й пла́тит два́жды.

placení: placení v naturáliíchпла́та нату́рой