Hlavní obsah

neplacený

Vyskytuje se v

dovolená: о́тпуск без сохране́ния содержа́нияneplacená dovolená

placený: опла́чиваемый о́тпускplacená dovolená

platit: плати́ть ава́нсом/нали́чнымиplatit zálohově/hotově

alimenty: получа́ть/плати́ть алиме́нтыdostávat/platit alimenty

clo: опла́чивать по́шлинуplatit clo

daň: плати́ть нало́гplatit daň

hotově: плати́ть нали́чными/кэшplatit hotově

hotovost: плати́ть нали́чнымиplatit v hotovosti

inzerce: объявле́ния пла́тные и беспла́тныеinzerce placená a neplacená

kolik: Ско́лько с меня́ (причита́ется)?Kolik budu platit?

nájemné: плати́ть квартпла́туplatit nájemné

parkování: пла́тная/беспла́тная автостоя́нкаdopr. placené/bezplatné parkování

placení: пла́та нату́ройplacení v naturáliích

přestat: Зако́н утра́тил си́лу.Zákon přestal platit.

převod: плати́ть перечисле́нием, плати́ть ба́нковским перево́домplatit bankovním převodem

příspěvek: упла́чивать взно́сыplatit příspěvky

výživné: плати́ть алиме́нтыplatit výživné

mourovatý: Запла́чут твои́ де́нежки., Запла́тишь бе́шеные де́ньги.Budeš platit jako mourovatý.

вы́работка: плати́ть с вы́работкиplatit úkolově

о́тпуск: опла́чиваемый о́тпускplacená dovolená

перечисле́ние: плати́ть по перечисле́ниюplatit (bankovním) převodem

рука́: По рука́м!Platí!, Dohodnuto!

ве́ксель: плати́ть по ве́кселюplatit směnkou

креди́тка: распла́чиваться креди́ткойplatit kreditkou

плати́ть: плати́ть нали́чнымиplatit v hotovosti/hotově

пла́тный: пла́тные услу́гиplacené služby

причита́ться: Ско́лько с меня́ причита́ется?Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?

с: С вас де́сять рубле́й.Dostanu/Platíte deset rublů.

скупо́й: Скупо́й пла́тит два́жды.Laciné, dvakrát placené.

neplacený: неопла́чиваемый о́тпускneplacené volno