Hlavní obsah

учёт

Vyskytuje se v

взять: взять на учётvzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

mzdový: учёт зарпла́тыmzdové účetnictví

ohled: с учётом кого/чегоs ohledem na koho/co ke komu/čemu

účetnictví: упрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рияjednoduché účetnictví

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

docházkový: систе́ма учёта рабо́чего вре́мениdocházkový systém

DPH: с учётом НДСvčetně DPH

evidence: бухга́лтерский учётekon. účetní evidence

inventura: Закры́то на учёт.Z důvodu inventury zavřeno.

ústřední: центра́льный учётústřední evidence

vyřadit: снять с учётаvyřadit z evidence

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

учёт: учёт населе́нияsčítání obyvatel