Hlavní obsah

разгово́р

Vyskytuje se v

разгово́р: разгово́рыklepy, řeči

мужско́й: мужско́й разгово́рchlapská řeč

обрати́ть: обрати́ть разгово́р к чемуzavést rozhovor na co

кру́пный: кру́пный разгово́рdůležitý rozhovor

свора́чивать: свора́чивать разгово́рobracet hovor

серьёзный: серьёзный разгово́рdůležitý rozhovor

шу́мный: шу́мный разгово́рhlasitý hovor

разгова́ривать: разгово́ры разгова́риватьhovor. žvanit o ničem, tlachat

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směrem

mezi: во вре́мя разгово́раmezi řečí

dát se: завести́ разгово́р, заговори́ться с кемdát se do řeči s kým

důvěrný: задуше́вный разгово́рdůvěrný rozhovor

hlasitý: шу́мный разгово́рhlasitý hovor

hovor: перемени́ть разгово́рpřevést hovor na jiné téma

hovorné: пла́та за междунаро́дные разгово́рыmezinárodní hovorné

jalový: беспло́дные разгово́ры, пуста́я болтовня́jalové řeči

odvést: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč jinam

planý: (пуста́я) болтовня́, пусты́е разгово́рыplané řeči

prázdný: пра́здная болтовня́, пусты́е разгово́рыprázdné řeči

přehrát: записа́ть на плёнку разгово́рpřehrát na pásek rozhovor

přepojit: переключи́ть телефо́нный разгово́рpřepojit telefonický hovor

přerušit: переби́ть ора́тора/разгово́рpřerušit řečníka/rozhovor

řeč: вступи́ть в разгово́рdát se do řeči

stočit: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муstočit hovor jinam

tajný: секре́тный разгово́рtajný rozhovor

umlknout: Разгово́р стих/замо́лк.Hovor umlkl.

ztratit: потеря́ть нить разгово́раztratit nit rozhovoru

jinam: сверну́ть разгово́р, напра́вить разгово́р в друго́е ру́слоstočit hovor jinam

okolo: Разгово́ры иду́т вокру́г да о́коло.Mluví se okolo. ne k věci

otočit: перемени́ть те́му разгово́ра, перевести́ разгово́р на другу́ю те́муpřen. otočit list

pranice: Вот э́то друго́й разгово́р!To je slovo do pranice!

pták: И все дела́., И всё (тут)., И де́ло с концо́м., И весь разгово́р., И концы́ в во́ду.A je po ptákách.

да́льний: без да́льних слов/разговоровbez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečí