Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) ме́жду кем/чем(více objekty) среди́ кого/чегоmezi dveřmiв дверя́хchodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях
  2. (vyj. zařazení někam) к кому/чему, среди́ кого/чегоmezi jiným kromě jinéhoме́жду про́чим
  3. (vyjadřuje rozdělení) среди́ кого/чего
  4. (vyjadřuje přibližné určení) о́коло чего, ме́жду чемmezi 14. a 20. únoremс четы́рнадцатого до двадца́того февраля́mezi řečíво вре́мя разгово́ра
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) ме́жду кем/чемmezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

Vyskytuje se v

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

pevnost: tech. mez pevnostiпреде́л про́чности

domluvit se: domluvit se mezi sebouдоговори́ться ме́жду собо́й

konec: Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.

překlenout: překlenout propast mezi čímпреодоле́ть про́пасть ме́жду чем

překročení: překročení mezíвы́ход за преде́лы

překročit: překročit meze slušného chováníперейти́ грани́цы прили́чия

přerůst: přerůst mezвы́йти из ра́мок

rozdělit: rozdělit práci mezi spolupracovníkyраспредели́ть рабо́ту ме́жду сотру́дниками

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

slušnost: v mezích slušnostiв преде́лах прили́чия

vyšvihnout se: vyšvihnout se mezi elituвы́йти в верхи́ (о́бщества)

zařadit se: zařadit se mezi dobrovolníkyзачи́слиться в доброво́льцев

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

číst: číst mezi řádky vnímat skrytý smyslчита́ть ме́жду строк

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

král: Mezi slepými jednooký králem.В слепо́м ца́рстве криво́й царь.

nebe: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

oko: mezi čtyřma očimaтет-а-те́т, с гла́зу на глаз

patřičný: držet koho v patřičných mezíchдержа́ть кого в надлежа́щих ра́мках

proklouznout: proklouznout mezi prstyпроскользну́ть ме́жду па́льцев

prst: proklouznout komu mezi prstyпроскользну́ть у кого ме́жду па́льцев

překračovat: To překračuje všechny meze!Э́то перехо́дит все грани́цы!

řádek: číst mezi řádkyчита́ть ме́жду строк

stěna: mezi čtyřmi stěnamiв четырёх стена́х

zub: procedit mezi zubyпроцеди́ть сквозь зу́бы

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

ра́мка: jednat v mezích zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

ме́жду: mezi dvěma ohniме́жду двух огне́й

накова́льня: mezi dvěma mlýnskými kamenyме́жду мо́лотом и накова́льней

попрека́ть: vyčítat nos mezi očimaпопрека́ть куско́м хле́ба

стена́: Vyrostla mezi nimi hráz., Odcizili se navzájem.Ме́жду ни́ми вы́росла стена́.

стро́го: jen mezi námi, velmi důvěrnéстро́го ме́жду на́ми

строка́: číst mezi řádky, hledat skrytý smyslчита́ть ме́жду строк

mez: mezeomezení prostoru грани́цы, преде́лы