Hlavní obsah

řadit

Nedokonavé sloveso

  1. (seřazovat podle řádu) распределя́ть, располага́ть, сортирова́тьřadit abecedněрасполага́ть по алфави́ту
  2. (zařazovat) относи́ть, включа́ть, причисля́тьřadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом
  3. (rychlost) переключа́тьřadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

Vyskytuje se v

neposlední: не в после́днюю о́чередьv neposlední řadě

poslední: не в после́днюю о́чередьv neposlední řadě

první: в пе́рвую о́чередьv první řadě především

řada: в пе́рвую о́чередь, во-пе́рвыхv první řadě za prvé

vůz: сортирова́ть ваго́ныřadit vozy

о́чередь: в пе́рвую о́чередьv první řadě, především

входи́ть: входи́ть в число́ чегоřadit se, patřit k čemu

черёд: Пришёл наш черёд.Jsme na řadě.

řadit: располага́ть по алфави́туřadit abecedně