Hlavní obsah

zařadit se

Vyskytuje se v

rychlost: Включи́ переда́чу.Zařaď si rychlost.

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

ряд: постро́иться в ряды́zařadit se

zařadit se: зачи́слиться в доброво́льцевzařadit se mezi dobrovolníky