Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) ско́рость, быстрота́, темпomezená rychlostограниче́ние ско́рости движе́нияprůměrná rychlostсре́дняя ско́ростьzávratná rychlostбе́шеная ско́ростьnabrat rychlostнабра́ть ско́ростьzvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чегоv plné rychlostiна по́лной ско́рости
  2. (veličina) ско́ростьrychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та
  3. (spěch, chvat) быстрота́hovor. спе́шка, поспе́шность
  4. (rychlostní stupeň) ско́рость, ступе́нь коро́бки переда́чZařaď (si) rychlost.Включи́ переда́чу.

Vyskytuje se v

nadzvukový: nadzvuková rychlostсверхзвукова́я ско́рость

obvodový: fyz. obvodová rychlostокружна́я ско́рость

okamžitý: fyz. okamžitá rychlostмгнове́нная ско́рость

přenos: rychlost přenosu datско́рость перено́са да́нных

přenosový: výp. přenosová rychlostско́рость переда́чи

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

vítr: rychlost větruско́рость ве́тра

zvuk: rychlost zvukuско́рость зву́ка

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

hodina: Auto jelo rychlostí 150 km za hodinu.Автомоби́ль е́хал со ско́ростью 150 км в час.

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

omezení: omezení rychlostiограниче́ние ско́рости

omezovač: motor. omezovač rychlostiограничи́тель ско́рости

pádový: pádová rychlostско́рость паде́ния, ско́рость при паде́нии

plný: v plné rychlostiна по́лном ходу́

překročení: pokuta za překročení rychlostiштраф за превыше́ние ско́рости

řadit: řadit rychlostiпереключа́ть ско́рости

šíření: fyz. rychlost šíření teplaско́рость распростране́ния тепла́

úhlový: fyz. úhlová rychlostуглова́я ско́рость

vyřadit: motor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость

blesk: rychlostí bleskuмолниено́сно

ве́тер: ско́рость ве́траrychlost větru

мо́лния: с быстрото́й мо́лнииrychlostí blesku, bleskurychle

набира́ть: набира́ть ско́ростьzrychlovat, nabírat rychlost

разме́рность: разме́рность ско́ростиrozsah rychlosti

сверхзвуково́й: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

свет: ско́рость све́таrychlost světla

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

ско́рость: на по́лной ско́ростиv plné rychlosti

ско́рость: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

переключи́ть: переключи́ть ско́ростьzařadit rychlost

ско́рость: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

ско́рость: сре́дняя ско́ростьprůměrná rychlost

ско́рость: бе́шеная ско́ростьzávratná rychlost

ско́рость: набра́ть ско́ростьnabrat rychlost

ход: по́лный ходnejvyšší rychlost