Hlavní obsah

vítr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění vzduchu) ве́терboční/čerstvý/nárazový vítrбоково́й/све́жий/поры́вистый ве́терrychlost větruско́рость ве́тра
  2. větry hovor.(střevní plyny) га́зы, ве́тры

Vyskytuje se v

o: бе́гать с ве́тром на перего́нкиběhat s větrem o závod

síla: си́ла ве́траsíla větru

boční: боково́й ве́терboční vítr

dělat se: Поднима́ется ве́тер.Dělá se vítr.

mírný: сла́бый ве́терmírný vítr

nápor: напо́р ве́траnápor větru

nárazový: поры́вистый ве́терnárazový vítr

ostrý: ре́зкий ве́терostrý vítr

severní: се́верный ве́тер, нордseverní vítr

do: броса́ть слова́ на ве́терmluvit do větru

odkud: Тепе́рь поня́тно, отку́да ве́тер ду́ет.Je už jasné, odkud vítr vane.

plášť: Он де́ржит нос по ве́тру., Он как флю́гер., Он то туда́, то сюда́.Je kam vítr, tam plášť.

tam: держа́ть нос по́ ветруbýt kam vítr, tam plášť

ujíždět: нести́сь на перего́нки с ве́тромujíždět s větrem o závod

vanout: поня́тно, отку́да ве́тер ду́етvědět odkud vítr vane

závod: бежа́ть быстре́е ве́траběžet s větrem o závod

верхово́й: верхово́й ве́терpovrchový vítr

ве́тер: боково́й ве́терboční vítr

моро́зный: моро́зный ве́терmrazivý vítr

боково́й: боково́й ве́терboční vítr

гнать: Ве́тер го́нит ту́чи.Vítr žene mraky.

о́стрый: о́стрый ве́терsilný vítr

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

иго́лка: куда́ иго́лка, туда́ и ни́ткаkam vítr, tam plášť

флю́гер: как флю́герkam vítr, tam plášť, jako korouhvička

vítr: боково́й/све́жий/поры́вистый ве́терboční/čerstvý/nárazový vítr