Hlavní obsah

dělat se

Vyskytuje se v

psina: разы́грывать дру́гаdělat si psinu z kamaráda

autoškola: учи́ться в автошко́леdělat (si) autoškolu

dělat: брать на заме́ткиdělat si poznámky

hloupý: притворя́ться глу́пымdělat se hloupým

iluze: стро́ить себе́ иллю́зииdělat si iluze

legrace: подсме́иваться, подшу́чивать, шути́ть над кем/чемdělat si legraci z koho/čeho

poznámka: де́лать заме́тки, отмеча́ть чтоdělat si poznámky

výčitka: упрека́ть себя́, раска́ятьсяdělat si výčitky

výpisek: де́лать вы́пискиdělat si výpisky

násilí: Не наси́луй себя́!Nedělej si násilí!

těžký: не брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́ловуnedělat si těžkou hlavu

смеши́ть: Не смеши́ меня́!Nemluv hlouposti!, Děláš si legraci?

dělat se: Ей стано́вится ду́рно.Dělá se jí špatně.