Hlavní obsah

poznámka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stručný zápis) заме́тка, поме́т(к)а, отме́тка о чёмdělat si poznámkyде́лать заме́тки, отмеча́ть что
  2. poznámky (sešit s poznámkami) запи́ски, записна́я кни́жка (для заме́ток)
  3. (vysvětlivka) вы́носка, примеча́ние, поясне́ниеpoznámka pod čarouподстро́чное примеча́ние, вы́носка/ссы́лка/сно́ска
  4. (ústní) замеча́ние

Vyskytuje se v

pod, pode: сно́ска, подстро́чное примеча́ниеpoznámka pod čarou

dělat: брать на заме́ткиdělat si poznámky

jedovatý: вста́вить е́дкое замеча́ниеprohodit jedovatou poznámku

jízlivý: язви́тельное/е́дкое замеча́ниеjízlivá poznámka

štiplavý: е́дкое замеча́ниеštiplavá poznámka

udělat: заме́титьudělat poznámku pronést

čára: подстро́чное примеча́ниеpoznámka pod čarou

připojit: сде́лать отме́ткуpřipojit poznámku

примеча́ние: подстро́чные примеча́нияpoznámky pod čarou

ирони́чный: ирони́чное замеча́ниеironická poznámka

сно́ска: см. сно́скуviz poznámka

poznámka: подстро́чное примеча́ние, вы́носка/ссы́лка/сно́скаpoznámka pod čarou