Hlavní obsah

čára

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (linka) черта́, ли́ния(tenká, načrtnutá ap.) штрихsport. branková čáraли́ния воро́тsport. startovní čáraста́ртовая ли́ния, ли́ния ста́ртаčára ponoruватерли́нияplná/tečkovaná/přerušovaná čáraсплошна́я/то́чечная/преры́вистая ли́ния
  2. (myšlená) ли́ния, черта́, грани́цаvzdušnou čarouпо прямо́й (ли́нии)

Vyskytuje se v

čerchovaný: штрих-пункти́рčerchovaná čára

dvojitý: двойна́я ли́нияdvojitá čára

plný: сплошна́я ли́нияmotor. plná čára

pobřežní: берегова́я ли́нияpobřežní čára

pod, pode: сно́ска, подстро́чное примеча́ниеpoznámka pod čarou

pomezní: бокова́я ли́нияpomezní čára

ponor: ватерли́нияčára ponoru

postranní: бокова́я ли́нияsport. postranní čára

poznámka: подстро́чное примеча́ние, вы́носка/ссы́лка/сно́скаpoznámka pod čarou

startovní: ста́ртовая ли́нияsport. startovní čára

vzdušný: возду́шная ли́нияvzdušná čára

zlomkový: черта́ дро́биmat. zlomková čára

dělicí: разде́лdělicí čára

hraniční: пограни́чная полоса́hraniční čára

přerušovaný: преры́вистая ли́нияpřerušovaná čára

tečkovaný: пункти́р, то́чечная/пункти́рная ли́нияtečkovaná čára

vysvětlivka: подстро́чное примеча́ниеvysvětlivka pod čarou

rozpočet: расстро́ить чьи пла́ныudělat komu čáru přes rozpočet

примеча́ние: подстро́чные примеча́нияpoznámky pod čarou

стоп: стоп ли́нияpříčná čára

треск: с тре́ском провали́ться(katastrofálně) neuspět, propadnout, prohrát na plné čáře

фи́нишный: фи́нишная ли́нияcílová čára

čára: ли́ния воро́тsport. branková čára