Hlavní obsah

rozpočet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (finance k dispozici) бюдже́тstátní rozpočetгосуда́рственный бюдже́т, госбюдже́тvyrovnaný/schodkový/přebytkový rozpočetсбаланси́рованный/дефици́тный/профици́тный бюдже́т
  2. (předpokládané náklady) сме́та
  3. (plán, úmysl) план, расчёт

Vyskytuje se v

rozpočítat: do skupin ap. раздели́тьсяrozpočítat (se)

přebytek: профици́т бюдже́таfin. přebytek (státního) rozpočtu

státní: госбюдже́т, госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

deficit: дефици́т госуда́рственного бюдже́таdeficit státního rozpočtu

překročení: перерасхо́д бюдже́таpřekročení rozpočtu

překročit: вы́йти из бюдже́таfin. překročit rozpočet

rodinný: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

seškrtat: уре́зать бюдже́тekon. seškrtat rozpočet

škrt: сокраще́ние бюдже́таškrty v rozpočtu

škrtat: сокраща́ть бюдже́тekon. škrtat v rozpočtu

úprava: внести́ попра́вки в бюдже́тprovést úpravy rozpočtu

vyrovnat: сбаланси́ровать бюдже́тekon. vyrovnat rozpočet

čára: сорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты комуudělat komu čáru přes rozpočet

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

rozpočet: госуда́рственный бюдже́т, госбюдже́тstátní rozpočet