Hlavní obsah

překročení

Vyskytuje se v

lhůta: просро́чить платежи́překročit lhůtu splatnosti

limit: перейти́ грани́цуpřekročit limit

práh: перешагну́ть поро́гpřekročit práh

překročit: превы́сить свои́ полномо́чияpřekročit své pravomoci

бюдже́т: вы́йти из бюдже́таpřekročit rozpočet

поро́г: переступи́ть (че́рез) поро́гpřekročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok

перейти́: перейти́ грани́цуpřekročit hranice

пересе́чь: пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

перешагну́ть: перешагну́ть поро́гpřekročit práh

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: вы́йти за ра́мки прили́чияpřekročit hranice slušnosti

сту́кнуть: Ему́ сту́кнуло со́рок.Překročil čtyřicítku., Už mu bylo čtyřicet.

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.

překročení: перевыполне́ние пла́наpřekročení plánu