Hlavní obsah

dovolený

Vyskytuje se v

celozávodní: коллекти́вный о́тпускcelozávodní dovolená

dovolená: декре́тный о́тпуск, декре́тmateřská dovolená

mateřský: декре́тный о́тпуск, декре́тmateřská dovolená

placený: опла́чиваемый о́тпускplacená dovolená

zákrok: запрещённый приёмsport. nedovolený zákrok

zdravotní: о́тпуск по боле́зниzdravotní dovolená

čerpání: испо́льзование о́тпускаčerpání dovolené

čerpat: брать о́тпускčerpat dovolenou

dovolit: Разреши́те предста́виться.Dovolte, abych se představil.

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

laskavě: С ва́шего любе́зного разреше́ния.Když laskavě dovolíte.

měsíční: ме́сячный о́тпускměsíční dovolená

na: быть в о́тпускеbýt na dovolené

nárok: Ему́ полага́ется о́тпуск.Má nárok na dovolenou.

nastoupit: уйти́ в о́тпускnastoupit na dovolenou

odjet: уе́хать в командиро́вку/о́тпускodjet na služební cestu/dovolenou

požádat: попроси́ть разреше́ния, отпроси́тьсяpožádat o dovolení

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

trávit: проводи́ть о́тпуск на мо́реtrávit dovolenou u moře

užít: Наслажда́йтесь о́тпуском!Pěkně si užijte dovolenou!

vyčerpat: испо́льзовать о́тпускvyčerpat dovolenou

žádat: проси́ться в о́тпускžádat o dovolenou

představit se: Разреши́те (мне) предста́виться.Dovolte (mi), abych se představil.

бере́менность: о́тпуск по бере́менностиmateřská dovolená v době před porodem

вы́нужденный: вы́нужденный прогу́лnucená dovolená

неопла́чиваемый: неопла́чиваемый о́тпускneplacená dovolená

о́тпуск: декре́тный о́тпускmateřská dovolená

допуска́ться: не допуска́ется...není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...

проси́ться: проси́ться в о́тпускžádat o dovolenou

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

dovolený: допусти́мая ско́ростьdovolená rychlost