Hlavní obsah

mateřský

Přídavné jméno

  1. (vztahující se k matce) матери́нский, родно́йmateřské mlékoгрудно́е молоко́mateřský jazykродно́й язы́кmateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́тjít na mateřskouуйти́ в декре́тmateřské znaménkoро́динка
  2. (pečlivý, obětavý) не́жный, ла́сковый, раду́шныйmateřská školaде́тский сад
  3. (základový, původní) матери́нский(loď ap.) ба́зовый

Vyskytuje se v

dovolená: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́т

instinkt: mateřský instinktматери́нский инсти́нкт

jazyk: mateřský/cizí jazykродно́й/иностра́нный язы́к

mléko: mateřské mlékoгрудно́е молоко́

řeč: cizí/mateřská řečиностра́нный/родно́й язы́к

škola: mateřská školaде́тский сад

znaménko: mateřské znaménkoро́динка

odejít: odejít na mateřskou/do důchoduуйти́ в декре́т/на пе́нсию

odsávačka: odsávačka mateřského mlékaмолокоотсо́с

nasát: nasát co spolu s mateřským mlékemвсоса́ть что с молоко́м ма́тери

бере́менность: о́тпуск по бере́менностиmateřská dovolená v době před porodem

бюстга́льтер: бюстга́льтер для кормле́нияmateřská podprsenka

грудно́й: грудно́е молоко́mateřské mléko

молоко́: грудно́е молоко́mateřské mléko

о́тпуск: декре́тный о́тпускmateřská dovolená

родно́й: родно́й язы́кmateřský jazyk, mateřština

вскорми́ть: вскорми́ть ребёнка гру́дьюodkojit dítě mateřským mlékem

декре́т: уйти́ в декре́тodejít na mateřskou

де́тский: де́тский садmateřská škol(k)a

посо́бие: посо́бие по бере́менностиmateřská (dávka)

всоса́ть: всоса́ть что с молоко́м ма́териnasát co spolu s mateřským mlékem, osvojit si co v útlém mládí