Hlavní obsah

де́тский

Vyskytuje se v

сад: mateřská škol(k)aде́тский сад

городо́к: dětský koutek, dětské hřištěде́тский городо́к

нагру́дник: bryndák, slintákде́тский нагру́дник

го́льфы: dětské podkolenkyде́тские го́льфы

дом: dětský domovде́тский дом

заба́ва: dětské hryде́тские заба́вы

мы́ло: toaletní/dětské/tekuté mýdloтуале́тное/де́тское/жи́дкое мы́ло

спа́льня: dětský pokojде́тская спа́льня

dětský: dětský pokojде́тская (ко́мната)

domov: dětský domovде́тский дом

kojenecký: kojenecká výživaде́тское пита́ние

mateřský: mateřská školaде́тский сад

nemoc: dětské nemociде́тские боле́зни

nemocnice: dětská nemocniceде́тская больни́ца

obrna: med. dětská obrnaде́тский парали́ч

pokoj: dětský pokojде́тская (ко́мната)

poliklinika: dětská poliklinikaде́тская поликли́ника

škola: mateřská školaде́тский сад

veš: veš šatní/dětskáпла́тяная/де́тская вошь

zásyp: dětský zásypде́тская присы́пка

časopis: dětský časopisжурна́л для дете́й, де́тский журна́л

houpačka: dětská houpačkaде́тские каче́ли

jít: jít do školkyидти́ в де́тский сад

kolo: dámské/pánské/dětské koloже́нский/мужско́й/де́тский велосипе́д

koutek: dětský koutekде́тский уголо́к, игрова́я ко́мната

krmicí: dětská krmicí židličkaде́тский сту́льчик для кормле́ния

lékař: dětský lékařде́тский врач

mýdlo: toaletní/dětské/tekuté mýdloтуале́тное/де́тское/жи́дкое мы́ло

poloviční: poloviční jízdenkaде́тский биле́т, биле́т со ски́дкой 50%

porce: dvojitá/dětská porceдвойна́я/де́тская по́рция

přenést se: přenést se v myšlenkách do dětských letперенести́сь мы́сленно в де́тские го́ды

sedačka: dětská sedačka na koloде́тское велокре́сло

vyzvednout: vyzvednout dítě ze školkyзабра́ть ребёнка из де́тского са́да

židlička: dětská židličkaде́тский сту́льчик

де́тский: mateřská škol(k)aде́тский сад